Národná ulica

 /> </p>align=Národná ulica

Vznikla až na konci 19. a začiatkom 20. stor. Spájala stanicu Košicko-bohumínskej železnice s mestom. Pôvodne sa volala Kossuthova, potom T. G. Masaryka, Andreja Hlinku, SNP (1945-1990) a teraz Národná. Po oboch stranách ulice vznikali súkromné domy s obchodmi v prízemí. Stáli tu aj budovy Uhorského kráľovského okresného súdu (č. 11), dom firmy Hustý – potom Eva, hotel Polom. V období medzi vojnami bola v dome č. 28 „Galéria Pálka“. Budova s vežičkou, ktorú dal postaviť podnikateľ Grün, slúžila zač. 20.stor. ako expozitúra Uhorského ministerstva orby pre Trenčiansku, Oravskú, Liptovskú aj Zvolenskú stolicu a potom krátko aj Ministerstvu s plnou mocou pre správu Slovenska. Potom tu bola predajňa nábytku a teraz Poľnohospodárska banka. Už v r. 1950 vznikla myšlienka vyradiť z ulice dopravu, ale podarilo sa to zrealizovať až v r. 1970.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Národná ulica. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3 - Dobová fotografia. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA