Národná banka Slovenska, expozitúra Žilina

Antona Bernoláka č. 74

Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993. Zákon o jej ustanovení odhlasovali poslanci Slovenskej národnej rady 17. novembra 1992 a bol publikovaný pod č. 566/1992 Zb. Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je NBS súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. Národná banka Slovenska má v súčasnosti na území SR okrem svojho ústredia v Bratislave zriadených aj deväť expozitúr.

Expozitúry NBS - vrátane ústredia:
- zabezpečujú prostredníctvom pokladničnej činnosti dostatočný počet, štruktúru a kvalitu eurobankoviek a euromincí pre potreby verejnosti a ekonomiky,
- vymieňajú eurobankovky a euromince za eurobankovky a euromince inej hodnoty, prípadne poškodené eurobankovky a euromince za nepoškodené,
- odoberajú eurobankovky a euromince, za ktoré sa nemohla poskytnúť náhrada (napr. eurobankovky podozrivé z falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby),
- vymieňajú slovenské bankovky a slovenské pamätné mince za euro,
- zabezpečujú činnosti pre banky a profesionálnych spracovateľov peňazí.

NBS prijala v júli 2006 prijala novú koncepciu riadenia pobočiek a expozitúr, ktorej cieľom je optimálne a úspornejšie riadenie jednotlivých organizačných zložiek. Od 1. júla 2006 NBS zriadila expozitúry v Bratislave, Trenčíne, Nových Zámkoch, Žiline, Lučenci, Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach a Humennom ako miesta výlučne zabezpečujúce hotovostný peňažný obeh a správu zásob peňazí.

Budova žilinskej expozitúry Národnej banky Slovenska je postavená podľa projektu, ktorý vypracoval kolektív architektov - Ing. arch. Vladimír Fajčík, Ing. arch. Maroš Likavčan a Ing. arch. Róbert Toman. Projekt bol ocenený ako stavba roka cenou CE.ZA.AR 2004, kategória Občianske a priemyselné budovy.

Novostavba expozitúry sa nachádza na vyústení žilinského Bulvára na hlavnom pešom ťahu mesta, ktorý vychádza zo stredovekého centra mesta a tvorí jeho prirodzený záver. Žilinský Bulvár tvorí obytné sídlisko Hliny I. – IV. Projektoval ho architekt Ferdinand Čapka s ďalšími architektmi vtedajšieho Stavoprojektu Žilina v rokoch 1955 – 1970. Obytnú, obchodnú a oddychovú funkciu vhodným spôsobom dopĺňa Krajská knižnica v Žiline a susedná budova spomínanej expozitúry.

Stavba expozitúry je zložená z troch hranolových blokov, ktorých hmotová kompozícia zodpovedá funkčnému členeniu budovy a zároveň reaguje na architektúru okolia. Každý blok má inú funkčnú náplň aj materiálové stvárnenie. Betónová markíza s vlajkoslávou a nástupná rampa je odozvou na kryté pešie priestory Bulváru. Snahou autorov bolo jednoduchými prostriedkami naplniť priestorové a ekonomické požiadavky a lapidárnosťou architektonického riešenia vyjadriť stabilnosť a serióznosť rovnako budovy, ako aj inštitúcie.

Expozitúra NBS pripomína priemyselnú stavbu. Je neokázalá, jednoduchá a pritom rovnako pravdivá a účelná. Signálny účinok a konečnú silu výrazu poskytlo tejto budove farebno-materiálové riešenie. Dvojpodlažný blok a najnižší zadný kubus s prevádzkovými priestormi banky tvoria omietnutú svetlosivú kulisu ústrednému kompaktnému bloku bez otvorov. Tento robustný monolit expozitúry je pokrytý obkladom Corten. Ide o kvalitný postupne hrdzavejúci materiál, ktorý prechádza procesom oxidácie. V istom bode dozretia sa proces korózie prirodzene zastaví, čo trvá asi štyri mesiace a potom už oceľ ďalej nekoroduje. Po oxidácii je zaručená farebná stálosť a dlhá životnosť.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4 - Národná banka Slovenska, expozitúra Žilina v roku 2005. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B6

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA