Námestie Andreja Hlinku

Námestie Andreja Hlinku

Námestie Andreja Hlinku (nazývané aj Štefánikovo námestie a Námestie SNP) sa nachádza pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice. Ide o priestor pôvodného koryta Váhu, ktoré Žilinčania premenili na polia

Ešte na začiatku 20. storočia cez námestie tiekol potok Všivák, ktorý je v súčasnosti vedený pod zemou. V 17. storočí tu vybudovali pivovar a mestský bitúnok. Dávna história Námestia Andreja Hlinku z obdobia pred 19. storočím nie je známa, pretože dosiaľ sa napriek rekonštrukcii v deväťdesiatych rokoch 20. storočia neuskutočnil komplexný archeologický výskum.

Pôvodné polia na námestí boli neskôr nahradené dláždenou plochou námestia, do ktorého ústilo osem ulíc. Najvýznamnejšou z nich bola Národná ulica. Na námestí sa nachádza socha Andreja Hlinku (1864 – 1938), vodcu slovenského národa. Bronzová socha zobrazuje A. Hlinku v nadživotnej veľkosti (5 m). Autorom sochy je akademický sochár Ladislav Berák.

Na námestí Andreja Hlinku pri Sade SNP sa nachádza v súčasnosti rekonštruovaný hotel Astória, ktorý bol postavený v roku 1927. Oproti nemu na mieste dnešnej budovy VÚB sa nachádzal Spanyolov dom, vybudovaný v roku 1920. Meno nesie podľa majiteľa Vojtecha Spanyola, zakladateľa žilinskej očnej nemocnice. Medzi potokom Všivák a radom víl vznikol v rokoch 1902 – 1908 park – najstarší v Žiline. V parku postavili aj hudobný pavilón.

Neoficiálne logo mesta Žiliny
Z námestia Andreja Hlinku je dominantný pohľad na Katedrálu Najsvätejšej Trojice. Tento záber sa stal neoficiálnym logom mesta Žiliny nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Návštevníkom, ktorí v minulosti i dnes prichádzajú od železničnej stanice  a pokračujú Národnou ulicou, sa na námestí naskytne úchvatný pohľad na vežu so zvonicou a balustrádu.

Na námestí sa nachádza tzv. spievajúca fontána od Jozefa Haščíka, ktorej dominantu tvorí srdce, z ktorého ako prameň vyteká voda. V minulosti na tomto mieste stála budova od Fridricha Weinwurma z roku 1925, v ktorej sa nachádzali rôzne obchody. Budova bola odstránená v r. 1944, aby sa zlepšil výhľad na balustrádu a veže.

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Námestie Andreja Hlinku v roku 2020. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3 - Námestie Andreja Hlinku pred rokom 1920. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Kultúrne podujatia na Námestí Andreja Hlinku. Zdroj: Mesto Žilina

Poloha pamiatky na mape: B4
Číslo pamiatky na mape: 11

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA