Mrázov dom

Sad SNP č. 14

Sad SNP je najstarším parkom priamo v centre mesta Žiliny. Vznikol koncom 19. storočia a v roku 1898 ho pomenovali na počesť zavraždenej rakúskej cisárovnej Alžbety Bavorskej, známej ako Sissi. Vtedy park tvoril kraj mesta, povedľa neho tiekol potok Všivák a na prelome storočí viacerí bohatší Žilinčania si tu dali postaviť svoje rodinné sídla – vily, mnohé z nich sa zachovali dodnes. Medzi nimi bol napríklad aj Matej Murínriaditeľ žilinskej celulózky, ktorého dom z roku 1905 susediaci zľava s domom MUDr. Mráza tvoria ukážku peknej secesnej architektúry. Aj v ostatných domoch bývali významní Žilinčania, medzi nimi i starosta mesta Ignác Rada, lekárnik Móric Donáth, drevoobchodníci, lekári a iní. Ulica, na ktorej sa domy stavali, dostala jednoduché pomenovanie Parková.

Dom mestského lekára Fridricha Miloslava Mráza a jeho manželky Márie, rodenej Wildovej projektoval Mikuláš Rauter, pôvodom z Talianska, ktorý projektoval aj jeden z najkrajších secesných domov Žiliny – Rosenfeldov palác. Mrázov dom stavala stavebná firma Klinger. Stavebné povolenie na dom bolo vydané 12. 7. 1906 a pravdepodobne ho aj v tomto roku dokončili. Mal suterén s práčovňou a sušiarňou a dve nadzemné podlažia. Na prvom bola ordinácia, salón, jedáleň, obývacia izba, kuchyňa a miestnosť pre slúžku. Druhé podlažie s vežičkou malo v pôvodnom pláne mať len jednu podkrovnú izbu pri veži, avšak pri realizácii tam vznikli aj ďalšie miestnosti. Pri balkóne na veži pribudlo okno, v zadnej časti podkrovia v smere do dvora veľká izba a sociálne zariadenie. Vykurovanie v izbách bolo lokálne, dom mal 4 komíny, celkovú šírku 25,3 metra, dĺžku 13,8 metra a výšku 6,5 metra. Za domom bola záhrada a dvor.

Fridrich Mráz ako mestský lekár bol platený mestom Žilina. Mal množstvo povinností, najmä dbať o hygienu v meste, izoláciu obyvateľov s nákazlivými chorobami a ich liečenie, pretože až do roku 1913 nebola v Žiline štátna nemocnica. V meste preto existoval špitál, ktorý plnil aj úlohu chudobinca. Nachádzal sa pôvodne na Kálove, po jeho zničení povodňou v roku 1813 ho premiestnili na dnešnú Hurbanovu ulicu. Dôležitou úlohou mestského lekára bolo aj posudzovanie vplyvu stavieb rodinných domov, priemyselných a obchodných budov na životné prostredie. Mesto malo svoj stavebný úrad od roku 1911. Pri každom stavebnom povolení sa vyžadoval súhlas mestského lekára Fridricha Mráza so stavbou. Manželia Mrázovci mali jedno dieťa – ich dcéra sa narodila v roku 1892 a dostala meno Adelaida Mária. Používala však meno Etela a v roku 1922 sa vydala za Ing. Františka Hegyiho. Po smrti MUDr. Mráza, ktorý zomrel v roku 1929 ako 67 ročný, bývali v dome spolu s jeho manželkou. V roku 1949 bol rodičovský dom majetkovo prepísaný na dcéru MUDr. Mráza s manželom a tí ho čiastočne prenajali štátnemu podniku Tatra nábytok Nitra a Nový domov Spišská Nová Ves, potom od roku 1961 Pokroku Žilina. Tento chcel následne v roku 1963 dom vyvlastniť vo svoj prospech, čo bolo zamietnuté.

V roku 1978 dom už patril štátu v správe Bytového podniku Žilina, poslední nájomníci dostali náhradný byt a začala sa príprava prestavby domu na materskú školu pre 50 detí v dvoch triedach. Rekonštrukcia domu na tento účel prebehla v rokoch 1981 až 1982, prestavbu podľa projektov Projektového ústavu Slovenského zväzu bytových družstiev – ateliér Žilina uskutočnil Mestský stavebný podnik Žilina. Pri rekonštrukcii bola vybudovaná nová plynová kotolňa, komín, sociálne zariadenia a ďalšie stavebné úpravy. Budova po zrušení materskej školy po roku 1992 mala viacerých majiteľov, následne niekoľko rokov chátrala a až v roku 2014 sa začala jej rekonštrukcia.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pohľad na Mrázov dom v roku 2015. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Projekt Mikuláša Rautera z roku 1906. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 3 - Mrázov dom v roku 1990. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA