Mestské divadlo Žilina

Názov: Mestské divadlo Žilina
Adresa: Horný val 3, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 381 00 00, +421 903 510 671
info@divadlozilina.eu, www.divadlozilina.eu

Rozmach profesionálneho divadelníctva v meste Žilina začal už v roku 1950, kedy sa do mesta presťahovalo považskobystrické Divadlo pracujúcich a premenovalo sa na Krajové divadlo pracujúcich. Okrem lepších priestorov na realizáciu divadla bolo mesto Žilina vhodnejším kandidátom hlavne z toho dôvodu, že mesto získavalo čoraz väčší administratívny, hospodársky a priemyselný význam v rámci republiky.

Mestské divadlo Žilina vzniklo po dlhej prestávke až 1. januára 1992 a stalo sa prvým profesionálnym divadlom na Slovensku, ktoré nespadá pod právomoci zriaďovateľa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Všetky divadelné činnosti boli a sú financované z rozpočtu mesta Žilina. Súčasťou divadla je veľká reprezentatívna sála s kapacitou až 310 sedadiel, štúdio s kapacitou 66 sedadiel, tanečná sála a divadelná kaviareň.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA