Meštiansky dom (Dom s latinským textom)

Hodžova 4

Ulica je nazvaná podľa významného národného buditeľa a spolu kodifikátora spisovnej slovenčiny Michala Miloslava Hodžu (1811-1870) od roku 1919. Od stredoveku ulica mala názov podľa svojho smerovania ako Ulica k Dolnej bráne, od roku 1849 to bola Zlatá ulica – Platea aurea. V súčasnosti sú dva názory o pôvode názvu. Jeden vychádza z polohy ulice, ktorú osvetľovalo zapadajúce slnko a vytváralo zlatožiaru, druhý názor vychádza z činnosti zlatníkov na tejto ulici. Títo nemali v meste svoj cech, boli členmi cechu zlatníkov v Trenčíne.
Ulica niesla názov i po uhorskom politikovi Františkovi Deákovi – Ferencz Deák utca. Patrila k najdôležitejším tepnám stredovekého mesta, pretože umožňovala vstup na centrálne námestie – rínok pre návštevníkov prichádzajúcich od Dolnej brány, najmä z Kysúc, Moravy, Sliezska i Bratislavy. Základy Dolnej brány spolu so stredovekou priekopou zo 14. storočia sa podarilo objaviť počas archeologického výskum v auguste roku 1995 žilinskému archeológovi Jozefovi Moravčíkovi. Brána stála medzi terajšími budovami Prima banky a Ľudovej školy umenia. Zbúraná bola po veľkom požiari mesta v roku 1848 spolu s Hornou bránou, pretože už nemali žiaden fortifikačný význam a v podstate boli prekážkou stavebného rozvoja mesta.

Zo stredovekej zástavby domu č. 4 sa zachovali iba suterénne časti domu s gotickými pivnicami a nadzemné renesančné arkády, ktoré sú pokračovaním arkád z Mariánskeho námestia. Na dome sa nachádza originálny latinský nápis vyrytý do omietky: NON NOBIS, DOMINE, AST TIBI SIT GLORIA ET VICTORIA PSAL (TERIUM, alebo MUS) CXIII, čo v preklade znamená - Nie nám, Pane, ale Tebe patrí sláva a víťazstvo. Kniha žalmov, alebo Žalm 113. Nápis patrí k najznámejším latinským textom v Žiline, pretože sa nachádza na priečelí domu a je ho dobre vidieť. Dom sa aj preto stal vyhľadávanou pamiatkou a objavuje sa vo všetkých publikáciách venovaných stavbám a pamiatkam starej Žiliny.
Dom v minulosti vlastnili významné žilinské rodiny. V roku 1849 dom vlastnil Valentín Mitzeli, ktorý tu býval spolu s 3 členmi rodiny. V tom čase mal dom tri izby a tri ďalšie miestnosti. V roku 1868 dom kúpil Henrich Reisz, potom za 6000 forintov v roku 1893 Žigmund Reisz a napokon jeho zať Nathan Stiglitz, ktorý sa stal majiteľom v roku 1897. Táto rodina vlastnila dom až do znárodnenia.

Súčasťou domu bol i priestor až po dnešnú ulicu Dolný val, kde postavil Nathan Siglitz začiatkom 20. storočia krásny secesný dom. Po znárodnení boli v dome na Hodžovej ulici rôzne obchody a v minulosti známa Pezinská vináreň. V súčasnosti sa využíva na obchodné účely. Predná časť domu je podpivničená a pivnica má valenú gotickú klenbu s polkruhovým kamenným portálom, ktorý podľa prieskumu pamiatkarov vznikol na prelome 13. a 14. storočia. Prízemie je renesančné s valenou klenbou a lunetami. Poschodie domu je čiastočne prerobené a má tiež renesančný portál.
Dom prešiel po roku 1990 stavebnými úpravami. Vo vedľajšom dome č. 6 sa v roku 2009 podarilo zachytiť v pivničných priestoroch niekoľko vrstiev z 13.-14. storočia, takže možno predpokladať, že aj dom č. 4 mohol už v 13. storočí stáť a patriť významnejšiemu obyvateľovi Žiliny. 

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3 - Meštiansky dom s latinským nápisom. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA