Meštiansky dom 9

Dom č. 9Mariánske námestie 9

Nárožný dom na rozhraní námestia a Hodžovej ulice je postavený na pôvodnej stredovekej parcele siahajúcej až po Mydlársku ulicu. Aj tento dom, podobne ako ostané na stredovekom rínku, mal majiteľov z najbohatších a najvýznamnejších Žilinčanov. Prvou známou rodinou, vlastniacich tento dom bola rodina zemanov Košeľovcov, z ktorej pochádzali viacerí žilinskí richtári. Po požiari v roku 1797 bol dom veľmi poškodený, a preto ho predali učiteľovi Karolovi Ottmayerovi za 500 zlatých a ten ho následne opravil. Karol Ottmayer bol otcom Antona Ottmayera, významného slovenského spisovateľa, právnika, univerzitného profesora na univerzite v Pešti, kde bol zároveň predsedom Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Po smrti otca spolu s bratmi dom predali v roku 1837 Jozefovi Mitzelymu za 4 500 zlatých.

Táto rodina dom predala v roku 1892 Markovi ( Markus) Buxbaumovi, terchovskému krčmárovi, ktorý mal na dnešnej Národnej ulici ešte ďalší dom. Členom tejto rodiny patril dom na námestí až do znárodnenia, okrem obdobia rokov 1941 až 1945, keď bol pod dočasnou správou. Súčasťou domu bola okrem bytov aj obchodná miestnosť na prvom nadzemnom podlaží s vchodom z námestia, v ktorej bol do roku 1925 obchod s potravinami. V roku 1925 uzavrel majiteľ domu zmluvu na 6 rokov na prenájom tejto miestnosti Mr. Phr. Alexandrovi Szendreiovi, ktorý v nej zriadil predajňu Tatra drogéria. Zmluva bola následne viackrát predĺžená. Alexander Szendrei vyštudoval farmáciu v Budapešti a potom pôsobil v lekárňach v Budíne a Bratislave. Po príchode do Žiliny v roku 1922 pracoval u žilinského lekárnika Vojtech Deutscha. Keďže si tej dobe nemohol v meste zriadiť vlastnú lekáreň, otvoril si drogériu, ktorá mala v mnohom podobný sortiment ako lekárne. Zahynul v roku 1945 v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Po vojne prevzal drogériu jeho syn Pavel, ktorý ju mal až do znárodnenia v roku 1949. Drogéria bola v tomto dome nepretržite až do roku 1997, kedy dom prevzala Tatra banka a upravila ho stavebne ako svoju pobočku.

Dom siaha od námestia až na Mydlársku ulicu, pričom mal pôvodne aj vstup z Hodžovej ulice. Tento vstupný portál sa zachoval a je súčasťou domu i dnes. Dom bol i je dvojpodlažný. Gotický suterénvalenou klenbou je vybudovaný z lomového kameňa a nachádza sa pod prednou časťou domu v smere do námestia až po podlubie. Celkove má dom 7 stavebných vývojových etáp. Z prvej stredovekej fázy zo 14. storočia sa zachoval suterén a časť prvého nadzemného podlažia. V druhej etape po požiari mesta v roku 1521 sa vybudovalo múrové podlubie a nad ním postavili miestnosť orientovanú na námestie – vtedy rínok. Zároveň pôvodný krátky dom bol predĺžený do vnútra parcely. Vtedy osadili i renesančný kamenný portál. V tretej etape na začiatku 18. storočia sa upravilo podlubie a vybudovalo nové vnútorné vykurovanie.

Opravy po požiari v roku 1797 uskutočnili Ottmayerovci a fasáda domu dostala klasicistický charakter. V piatej etape po požiari 1886 zmenili pôvodnú jednu arkádu na dve užšie, zamurovali bočnú stranu arkády, a tým sa znemožnila priechodnosť – čo bolo odstránené až v roku 1997, fasáda dostala pseudorenesančný charakter. V šiestej etape okolo roku 1925 sa realizovali úpravy výkladných skríň ako aj dvornej časti. Posledná doterajšia úprava sa robila v roku 1997 podľa projektov arch. Dušana Voštenáka. Stavba dostala novú sedlovú strechu, manzardového tvaru so štítom do námestia a z bočnej strany od Hodžovej ulice so strešnými vikiermi. Zo statických dôvodov bola renovovaná bočná strana od Hodžovej ulice, pričom bol znova osadený renesančný kamenný portál. Tiež boli obnovené priestory bývalej obchodnej a reštauračnej časti od Mydlárskej ulice. Dom je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok ako KP č. 1400/0. V súčasnosti sú v ňom obchodné priestory. 

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom č. 9. Zdroj: Archív autorov
Obr. 2, 3 - Mr. Phr. Alexander Szendrei. Zdroj: Archív autorov
Obr. 4 - Pohľad na dom okolo roku 1912. Zdroj: Archív Kornel Szandány
Obr. 5 - Pohľad na dom okolo roku 1915. Zdroj: Archív Kornel Szandány
Obr. 6 - Pohľad do predajne z roku 1927. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 7 - Drogéria okolo roku 1944. Zdroj: Archív Juraj Nedorost
Obr. 8 - Drogéria v roku 1989. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 9 - Zadná časť domu na Mydlárskej ulici v roku 1989. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA