Meštiansky dom 8

Dom č. 8Mariánske námestie 8

Meštiansky dom na rohu námestia a Farskej uličky je postavený na pôvodných kamenných gotických zaklenutých pivniciach. Prízemie a prvé poschodie je renesančné, sú tam zachované renesančné valené klenby. Dom je dvojtraktový s dvoma pôvodnými renesančnými polookrúhlymi laubňami. Tieto sú zachytené i na prvom známom zobrazení domu z roku 1779.

Dom je kultúrnou pamiatkou zapísanou v roku 1987 do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok č. 10041/0. Najstarším známym majiteľom je zemianska rodina Skalkovcov. Boli významným rodom v meste. Vo farskom kostole mali vlastnú kryptu, jednu zo šiestich v podzemí kostola. Prvým známym predstaviteľom rodu bol Daniel Skalka (1572). Skalkovci získali erb v roku 1646 od cisára Ferdinanda III. V meste vykonávali funkcie notárov, ba aj richtárov. Martin Skalka bol za richtára v rokoch 1646 – 1663 zvolený štyrikrát. Dom v roku kúpil od príbuzných Ján Skalka za 900 zlatých, v roku 1775 kúpil ich dom Ondrej Jonáš, od roku 1824 ho mal Juraj Ďuriš. Ten po požiari v roku 1824 dom zrekonštruoval. Rodina Ďurišová predala dom Pavlovi Szélovi v roku 1937, ten ho vlastnil do znárodnenia.

V dome boli okrem bytovej časti na poschodí i rôzne obchody na prízemí. Od roku 1950 tu bola prevádzka rýchleho občerstvenia patriaca Reštauráciám Žilina pod menom Bufet u kráľa. Vedúcim bol Ján Král, legenda mesta v období od roku 1930 do roku 1973, na ktorého párky s chrenom a iné občerstvenie, najmä v nočných hodinách, spomína dodnes množstvo Žilinčanov i návštevníkov mesta. V roku 1960 rekonštruovali poschodie na kancelárie, na prízemí bol obchod s bižutériou, Modelár a v bočnej časti predajňa Kniha s vedúcim p. Bobulom.

Dom bol v roku 1995 kompletne zrekonštruovaný s novým zastrešením a štítom do námestia podľa návrhu arch. Krúžela. Na prízemí sú obchodné jednotky a na poschodí kancelárie.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 8.
Obr. 2, 3 - Ján Král s manželkou v roku 1970 a predajňa Modelár v roku 1986.
Obr. 4 - Predajňa Kniha v bočnej časti domu č. 8 v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.
Obr. 5 - Dom č. 8 na východnej strane námestia okolo roku 1947.
Obr. 6 - Dom v roku 1986.
Obr. 7 - Dom v roku 2019. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA