Meštiansky dom 7

Dom č. 7Mariánske námestie 7

Meštiansky dom je kultúrnou pamiatkou zapísanou od roku 1987 v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod číslom 10040/0. Mal goticko-renesančný suterén, trojosové dvojtraktové prízemie, kde sa zachovali dva kamenné portály. Dom mal renesančné prvky, bol prestavaný na konci 19. storočia po požiari v roku 1886. Komplexne bol obnovený v rokoch 1998 a 1999 v dvoch etapách spolu so susedným domom č. 6 podľa projektu arch. Brnu. Vtedy získal dom nové zastrešenie sedlovou strechou so štítom do námestia, obnovili fasádu, vnútorné priestory i suterén. V dome sa nachádzal latinský nápis IESUS SALVATOR F(E)C(IT)IOANES GOMBAR A (NNO) 1607 – JEŽIŠ SPASITEĽ VYHOTOVIL JÁN GOMBAR V ROKU 1607. Na prízemí v priestore schodiska sa nachádza i v súčasnosti kamenný portál s lištou s nápisom JESUS MARIA AN(N)O 16 C(UM) S(UIS) P(ONI)I(USSIT) 52 – JEŽIŠ MÁRIA V ROKU 1652 SO SVOJIMI ( PRÍBUZNÝMI – KRESŤANMI) DALI POSTAVIŤ.

Dom patril zemanovi Jánovi Gombárovi na začiatku 17. storočia. V 18. storočí ho vlastnila rodina Mateja Cepana, od roku 1775 Barbara Perglová, v roku 1779 ho kúpil Ján Sutery, ten však musel dom v dražbe predať a v roku 1789 ho kúpil Daniel David za 1701 zlatých. Rodine Davidovcov patril dom až do roku 1896, keď ho kúpil za 18 500 zlatých Eduard Schlessinger, neskôr si zmenil meno na Szél. V dome bolo sídlo poisťovne so sídlom v Terste, Eduard bol jej poisťovacím agentom. V dome bolo od roku 1901 sídlo Žilinskej priemyselnej a obchodnej banky, premenovanej od roku 1910 na Považskú agrárnu a priemyselnú banku. Po smrti Eduarda Széla v roku 1922 dom mali jeho deti Valéria, Rudolf a Juraj. Banka, ktorú viedol Rudolf Szél, od roku 1931 zmenila sídlo a prešla do novovybudovanej budovy na námestí.

Dom č. 7 po roku 1950 bol znárodnený a boli tu rôzne obchodné priestory na prízemí i byty na poschodí. V roku 1969 bola zrušená predajňa Klobučníctvo a na prízemí bola zriadená lekáreň. Bola tu vstupná hala a pult pre výdaj liekov. Tie pripravovali v susednom dome č. 6 – lekárni. Domy boli na prízemí vzájomne prepojené. Lekáreň sa zrušila v roku 1992 a po prestavbe v rokoch 1998 a 1999 sú v dome obchodné prevádzky.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Exteriér a interiér meštianskeho domu 7.
Obr. 7 - Nápis z roku 1652 na kamennom portály. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 8 - Pamätná tabuľa v chodbe domu venovaná slovenským dobrovoľníkom pod vedením Ľ. Štúra a J. M. Hurbana v roku 1849 zhromaždených pred domom č. 7.
Obr. 9 - Dom č. 7 v roku 1907 ako sídlo poisťovne a banky.
Obr. 10 - Dom v roku 1986, vľavo vstup na prvé podlažie, v strede vstup do haly pre výdaj liekov.
Obr. 11 - Domy č. 6 a 7 po rekonštrukcii v roku 2019. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA