Meštiansky dom 31

Dom č. 31Mariánske námestie 31

Meštiansky dom patril od 18. storočia významnej žilinskej rodine Hrabovských, ktorá mala na námestí viac domov. Preto tento dom predali mestu 9. júna 1731 za pomerne vysokú sumu 520 zlatých. Od tej doby dom Žilinci ( pomenovanie pre v meste narodených obyvateľov) označovali ako „mestský dom“. Má ako jediný na námestí – v minulosti pomenovávanom ako „rínok“ – na prednej fasáde slovenský erb. Tvorí ho žltý dvojkríž, ktorý vyrastá zo žltého vrchu v zelenom poli. Mestský dom slúžil v minulosti nielen pre potreby mesta a rôznych spolkov a organizácií občanov Žiliny. Bola tu i reštaurácia a miestnosti pre ubytovanie hostí mesta, ale najmä dôstojníkov rôznych armád, ktoré prechádzali Žilinou. I preto mal dom niekedy i názov kasáreň. Boli tu napríklad ubytovaní i ruskí dôstojníci v revolučných rokoch 1848 a 1849, ktorí velili cárskemu ruskému vojsku, bojujúceho na strane cisárskej rakúskej armády proti Maďarom.

Dom plnil teda i funkciu mestského hotela. Hostinec mesto prenajímalo formou dražby na prenájom. V roku 1914 mal mestský hotel spolu osem izieb, ubytovanie stálo na jednu noc a osobu od 1,60 koruny po 4,80 korún. Najmä v období prvej Československej republiky sa dom využíval na zasadnutia politických, najmä ľavicových strán a ich organizácií. 9. novembra tu bolo ustanovujúce zhromaždenie výrobného a hospodárskeho družstva Interhelpo. Toto vzniklo na základe výzvy predstaviteľov Sovietskeho zväzu na pomoc vojnou zničenému hospodárstvu krajiny. Zo Žiliny potom odchádzali stovky najmä mladých väčšinou chudobných Slovákov do Sovietskeho zväzu, kde stavali rôzne továrne a závody.

Po roku 1949 dom patril štátu, boli tu rôzne kancelárie a predajne, v roku 1987 na prízemí bola predajňa pečiva a lahôdok, ale po rekonštrukcii v tomto roku predajňa Drogérie. Na poschodí bolo Foto-Kino.

Dom v radovej zástavbe je na parcele končiacej až na Makovického ulici. Má pôvodné kamenné gotické pivnice s gotickým lomeným portálom, nadzemná časť je renesančná, vybudovaná v 17. stor., s úpravami v 20. stor. Má pôvodné renesančné miestnosti v strednej časti s renesančnými klenbami, poschodie a prízemie je renesančné. V roku 1963 dom zapísali do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok pod č. 1415/0. Dom prešiel kompletnou rekonštrukciou po roku 1991 podľa návrhu arch. Eichlera a v roku 1997 sa uskutočnila II. etapa rekonštrukcie podľa návrhu arch. Krušinskeho. Vtedy dostal dom sedlovú strechu s valbou a vikierom do námestia. A bola obnovená fasáda. Dom sa využíva na obchodné a administratívne účely.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 31.
Obr. 2 - Meštiansky dom 31 v roku 1909.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA