Meštiansky dom 3

Dom č. 3Mariánske námestie 3

Nachádza sa na východnej strane Mariánskeho námestia neďaleko radnice. V 18. stor. patril významnej žilinskej zemianskej rodine Slatíni. Pochádzali z nej taktiež richtári Ján a Ladislav. V roku 1779 sa stala majiteľkou domu Zuzana Slatíni, vtedy už vydatá za Mikuláša Ségiho. Neskôr dom vyženil Ján Kubíni. Jeho dedičia dali potom dom do zálohy Antonovi Kalinovi, žilinskému richtárovi v rokoch 1834 – 1838, za pomerne vysokú požičanú sumu 4 659 zlatých. Pretože pôvodní majitelia dlh už nevedeli včas splatiť, po vykonanej exekúcii a doplatení ešte ďalších 250 zlatých sa stali Kalinovci definitívne majiteľmi domu. V roku 1894 získal dom až za sumu 8 tisíc zlatých obyvateľ Žiliny, pochádzajúci pôvodne z Tešína, Anton Melzer s manželkou Ďurišovou. Dcéra Anna vydatá za Jána Masarša – prednostu žilinskej stanice a syn Anton Melzer mladší, sa stali majiteľmi domu v roku 1901. V dome sa nachádzal aj obchod s rozličným tovarom. Melzerovcom dom potom patril až do jeho zoštátnenia v roku 1962. V rámci reštitúcií ho rodina po roku 1990 opäť získala do svojho vlastníctva.

O živote rodiny a dome, v ktorom bývali, vyšla publikácia potomka tejto rodiny Vladimíra Melzera pod názvom: Obchodík na námestí, Žilina 2011. Dom je vstavaný do radovej zástavby na dlhej parcele. V strede objektu je átrium a pod ním sa nachádza pôvodná, ešte asi gotická pivnica. Dom je dvojpodlažný, fasáda trojosová s arkádou v prízemí. V strede domu je dvojramenné schodisko s upraveným svetlíkom na streche. Prízemie aj poschodie pochádzajú z konca 19. stor. V tomto období bolo treba dom kompletne zrekonštruovať po požiari v roku 1886. V dôsledku tejto rekonštrukcie pôvodný dom s renesančnými prvkami dostal eklektický charakter s klasicizujúcim zafarbením.

Skladba výzdoby schodiskového útvaru so svetlíkom zbližuje túto stavbu s inými podobnými riešeniami v meste. Ide o aplikovanie dobových továrenských polotovarov, ktorého autora doteraz nepoznáme. Dvorové krídlo v tomto čase nahradilo staršiu zástavbu, najskôr pôvodné hospodárske objekty. Objekt bol v roku 1987 zapísaný do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok (ÚZKP) ako KP č. 10038/0. V roku 1994 sa na základe projektu Ing. arch. Ľubomíra Kružela uskutočnila rozsiahla prestavba a rekonštrukcia objektu. Vzniklo nové sedlové zastrešenie so štítom obráteným do námestia a reštaurátorsky bola obnovená aj vonkajšia fasáda domu. Avšak využitie gotickej pivnice pre reštauráciu, omietnutím kamenných stien znehodnotilo pôvodný charakter priestoru. Objekt slúži pre obchodné a reštauračné účely, podkrovie ako penzión.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 3.
Obr. 2 - Meštiansky dom 3 okolo roku 1910.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA