Meštiansky dom 28

Dom č. 28Mariánske námestie 28

V 18. stor. vlastnila dom významná zemianska rodina Košelovcov, z ktorej pochádzali viacerí richtári Žiliny už v 16. storočí. Bola to jedna z najbohatších rodín v meste a dokonca boli v roku 1610 kráľom Matejom II. povýšení do šľachtického stavu. Richtármi boli Gašpar, Baltazár a Ján. V roku 1745 sa ako majiteľ domu uvádza Ján Košela, v roku 1752 Adam Košela, po ňom jeho dcéra Eva, vydatá Dlabačová. Koncom 18.stor. tu bol aj hostinec. Košelovci vlastnili dom až do roku 1815, kedy ho získal zeman Ondrej Nedecký s manželkou Máriou Košelovou. V roku 1825 kúpil dom v dražbe za 3 500 zlatých Adam Nedecký a od roku 1827 ho mal vo vlastníctve zasa jeho brat Pavol. Ešte aj v roku 1850 vlastnili dom jeho dedičia. Koncom 19. stor. získal dom Móric Ring. Ale od roku 1910 bol už majiteľom advokát Teodor Ring. Tento dom bol v Žiline ich prvým sídlom. Členovia rodiny Ringovcov patrili k najbohatším mešťanom. Spomedzi nich vynikal najmä advokát JUDr. Teodor Ring. V roku 1917 dom č.28 kúpil Jozef Tatár za 120 000 korún. Od roku 1926 však už dom patril Kolomanovi Kleinovi, ktorý ho kúpil za 350 000 Kč. V roku 1960 bol aj tento objekt zoštátnený. Vznikla tu predajňa textilu a až do roku 1990 tu boli predajňa a dielne Modexu Žilina a na poschodí bolo ešte aj reprografické stredisko Datasystému.

Meštiansky dom v radovej zástavbe sa nachádza na južnej strane námestia. Má gotické pôvodné kamenné pivnice, nad nimi je renesančná stavba zo 17. stor. prestavaná v 19. stor. Suterén je murovaný z lomového kameňa a zaklenutý valenými klenbami, ale bez zjavných slohových detailov, takže je ho ťažko datovať. Zaberá celú šírku parcely a tak možno predpokladať, že aj gotický dom, ktorý tu pôvodne stál, zastavoval celú uličnú frontu. K renesančnej prestavbe možno priradiť aj zamurovaný kamenný portál vedúci pôvodne z prejazdu do pravého traktu, ktorý má typickú neskoro renesančnú formu s lištovým profilom a zvonovnicovou nadpražnou rímsou. Portál je spolu s klenbami a pôdorysom renesančného trojtraktu dokladom aplikácie dobových schém, z ktorých meštianska zástavba veľmi nevybočovala. Suterén nerešpektuje v murivách a členení priestorov nadzemnú časť objektu, pretože patrí určite staršej vývinovej fáze objektu.

Jednoposchodová budova, jedna z najväčších na námestí má až päťosovú fasádu, s arkádami v prízemí. Je to sieňový typ s renesančnými klenbami. V strede sa nachádza dvakrát lomené schodisko so svetlíkom. Prízemie je trojtraktové s čiastočne zmenenou šírkou. Predná časť dispozície si uchovala pôvodné renesančné členenie s krížovými klenbami, na ktoré nadväzuje arkádové podlubie s dvoma poľami krížovej klenby, ktorá dosadá do hranolových pilierov s rímsou. Poschodie je tiež trojtraktové, ale s odlišnými šírkami oproti prízemiu. Ústredným priestorom je schodisková sieň v strednom trakte, do ktorej sa otvára schodisko nesené dvojicou toskánskych stĺpov. Prevládajúci sloh je teda renesančný a potom ešte klasicistický. V roku 1963 bol objekt zapísaný do ÚZKP ako KP č. 1412/0. Má pôvodné zastrešenie s nízkym sklonom strechy do námestia. Vzniklo po poslednom veľkom požiari Žiliny v roku 1886. V posledných rokoch bol obnovený iba suterén domu a len v zadnej časti sa urobila dostavba zo strany Makovického ulice. Objekt sa nateraz využíva ako obchod, v suteréne je reštaurácia a na poschodí ateliér.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 28.
Obr. 2 - Meštiansky dom 28 okolo roku 1950.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA