Meštiansky dom 27

Dom č. 27Mariánske námestie 27

Prvým známym majiteľom bola v 18. storočí rodina Rajčániovcov. V roku 1752 však dom predali Mikulášovi Kubicovi za 1 255 zlatých. Kubicovci vlastnili objekt do roku 1786, kedy ho od dedičov Ondreja Kubicu odkúpil Juraj Dlabač. Koncom 18. storočia bol tento dom jediný na celom Mariánskom námestí, ktorý bol len prízemný. V roku 1798 ho kúpil Štefan Kadurík, obchodník s drevom, ktorý ho však už začiatkom 19. storočia predal. Dom číslo 27 veľmi často menil majiteľov. V roku 1821 ho napríklad kúpil v dražbe gróf Anton Pongrác za 3 000 zlatých. V roku 1884 sa ako majiteľ spomína Móric Ripper. Kúpil ho za 5 000 zlatých. Dlho ho nevlastnil, pretože už v roku 1886 ho odpredal jednej z najvýznamnejších osobností Žiliny, mestskému právnikovi, historikovi, archivárovi, národovcovi a Žilincovi telom a dušou Alexandrovi Lombardinimu. Na obchode Ripper zarobil, pretože ho predal o 9 600 zlatých drahšie ako ho pred dvoma rokmi kúpil. Alexander Lombardini zomrel pomerne mladý v roku 1897, majetkovo ho zdedila jediná dcéra Gabriela, žijúca v Bratislave. Tá preto dom predala v roku 1901 opäť Móricovi Ripperovi, majiteľovi továrne na výrobu liehu. Po jeho smrti dediči odpredali časť domu Terézii Preissovej a druhú časť Rudolfovi Preissovi. Tí v roku 1934 previedli radikálnu zmenu. V tomto roku nechali dom kompletne zbúrať a zároveň poverili architekta M.M. Scheera naprojektovaním nového funkcionalistického domu, ktorý žiaľ nezapadal do prostredia námestia. Rodina vlastnila objekt až do konfiškácie v roku 1961. Od roku 1934 až do konca socializmu sa v budove nachádzala predajňa odevov, respektíve textilu.

Zdroj: M. Mrva

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 27.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA