Meštiansky dom 26

Dom č. 26Mariánske námestie 26

Prvá zmienka je opäť až z 18. storočia. Vlastnícky patril rodine Tamášiovcov a Kubicovcov. Takýto stav trval až do konca 18.storočia. Podľa znalca a experta na žilinské domy Mgr. Petra Štanského začiatkom 19. storočia dochádza k zmene vlastníckych práv a ako držiteľ sa objavuje Jozef Folkmonn. V roku 1840 bola majiteľkou manželka Adama Bittšanskeho, ktorým patril susedný dom číslo 25. Z jej vlastníctva sa budova dostala do rúk zemanovi Jánovi Moišovi. Kúpil ho za 2 404 zlatých, pričom jeho dediči ho v roku 1872 predali so ziskom takmer 600 zlatých. Posledným majiteľom bol Armín Schlänger. Kúpil ho kompletne v rokoch 1918 až 1920 celkovo za 78 000 korún československých. Jeho potomkovia vlastnili objekt až do roku 1953, kedy ho skonfiškoval štát. Prízemie slúžilo pre obchod.

Dom postavili na pôvodných pivniciach ako jednoposchodovú budovu sieňového typu, suterén bol renesančný, podobne i prízemie malo renesančné prvky. Poschodie bolo klasicistické. Obnova objektu prebehla v roku 1998.

Zdroj: M. Mrva

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 26.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA