Meštiansky dom 24 - Panský dom

Dom č. 24 - Panský domMariánske námestie 24

Dnešný dom tvorili pôvodne dve samostatné budovy. Ako posledný majiteľ samostatného domu vedľa rezidencie jezuitov bol Juraj Beniač. Jeho vdova potom objekt predala v roku 1774 strečnianskemu panstvu, ktoré vlastnilo susednú budovu. Pod názvom Panský dom patrila majiteľom panstva už v 16. storočí a tí ju prenajímali mestu. Budova Panského domu tvorí dnes jednoliaty celok. V minulosti tomu tak nebolo. V každom prípade rohový dom, ktorý tam stál pôvodne bol s najväčšou pravdepodobnosťou hostincom strečnianskeho panstva a nazýval sa aj Vínový dom. Tradícia hostinca je tu teda pomerne veľmi stará. Majitelia Žiliny Esterháziovci dom v roku 1614 prenajali Žilincom, za čo museli títo platiť ročne tristo zlatých. Zmluvu v roku 1659 potvrdil i cisár Leopold II. V roku 1691 bola podpísaná nová zmluva ešte nevýhodnejšia, mesto definitívne stratilo dom, a ak ho chcelo prenajímať, muselo ročne platiť až tisíc zlatých. Od tejto doby sa dom nazýval Panským domom. Starí Žilinčania dodnes domu inak nepovedia.

Okolo roku 1774 budova pripomínala dnešný stavebno - architektonický stav. Dom bol výrazne poškodený pri známom požiari Žiliny v roku 1848. O dvadsať rokov neskôr kúpil strečnianske panstvo majiteľ Bytčianskeho zámku Leopold Popper, ktorý tak dostal do majetku i Panský dom. Jeho synovia však postupne rozpredávali strečnianske panstvo a okrem iného v roku 1896 predali Panský dom Samuelovi Hahnovi, od ktorého v roku 1909 kúpil dom gróf František Ballestrém. V roku 1920 bol v majetku Spoločnosti na zužitkovanie dreva z moravskej Ostravy, ktorá si neskôr vytvorila pobočku v Čadci. V 1927 kúpil objekt František Hromec, ktorý ho o jedenásť rokov neskôr predal Slovenskej poisťovni. V rámci všeobecného znárodňovania bol v roku 1954 znárodnený a sídlil tam obchod s odevmi Žilina, neskôr známy pod názvom Otex. Budova tak bola  neprístupná verejnosti až do konca socializmu v roku 1989. Panský dom spolu s radnicou patril na námestí k najvýznamnejším svetským stavbám a bol po radnici snáď  najznámejším domom, samozrejme okrem kostola a kláštora.

Reštaurácia, hotel i miesto prvého telefonického hovoru
Tradície pohostinstva v dome boli pomerne staré a po roku 1990 došlo k obnove reštaurácie v objekte. Objekt bol známym centrom spoločenského života mesta, údajne jednu dobu sa nazýval aj Ku Sobieskemu, pravdepodobne na počesť poľského kráľa Jána II. Sobieskeho, ktorý zvíťazil nad Turkami pri Viedni a Poliaci sa po ceste späť zastavili v Žiline. Na starých pohľadniciach z obdobia prvej republiky môžeme na dome vidieť veľký nápis Hotel Panský dom. Zaujímavosťou je fakt, že dom vystupuje i v románe maďarského spisovateľa (so slovenským pôvodom) Kálmána Mikszátha "Beszterce ostroma" z roku 1895, ktorý je známy pod slovenským názvom "Posledný hradný pán" a je venovaný grófovi Štefanovi Pongrácovi. V tej dobe už v dome fungovala kaviareň s hudbou a veľká sála, kde sa konali zábavy, plesy, podujatia, divadelné predstavenia, napríklad v roku 1879 tam žilinskí ochotníci uviedli hru "Samopašník". Hotel poskytoval 20 izieb na ubytovanie. Bol to všestranný objekt, pretože sa v ňom konali rôzne politické zasadnutia; z domu sa uskutočnil prvý telefonický rozhovor v Žiline. Nárožný dom na konci západného radu domov má gotický suterén, prízemie renesančno - barokové, na poschodí je možné nájsť barokovo - klasicistické prvky.

Zdroj: M. Mrva

Fotogaléria:
Obr. 1 - Panský dom.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA