Meštiansky dom 22, 23 - Kostol a kláštor Obrátenia sv. Pavla

Dom č. 22Mariánske námestie 23

Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola a Kláštor kapucínov zabral priestor piatich parciel, na ktorých pôvodne stálo päť samostatných meštianskych domov. Tieto domy vykúpila Spoločnosť Ježišova – jezuiti. Zo zbúraných objektov sa zachovali jedine kamenné pivnice pod kostolom a kláštorom. Vybudovali ich z lomového kameňa a zaklenuli valenou klenbou s lunetami. Pivnice sa vetrali šachtami do voľného priestoru námestia, ulíc a dvorov. Vetracie šachty sa pod kláštorom zachovali do súčasnosti.

Na mieste pôvodných renesančných domov začali jezuiti v roku 1743 s výstavbou rezidencie, ktorú predstavoval kostol a kláštor. Rímskokatolícky kostol postavili v barokovom štýle ako jednoloďový. Kostol zasvätili Obráteniu sv. Pavla Apoštola už v roku 1749 a dokončili v roku 1754. Kláštor dokončili v roku 1750. Kostol si aj po živelných pohromách, najmä po požiaroch, uchoval svoju architektúru, zmenili sa iba strechy veží. Pôvodne barokové cibuľovité ukončenie veží nahradili v roku 1887 ihlanové strechy. Fasáda kostola sa otvára do námestia veľkým oblúkom arkády medzi dvoma piliermi predsadených veží. Vertikálne je zdobená pilastrami a oknami barokových tvarov. Ukončená je štítom s volutami a sochou sv. Pavla ktorá bola v nike umiestnená v roku 1888

Po pravej strane k lodi kostola pristavali v roku 1928 kaplnku Božieho Milosrdenstva, ktorú navrhol architekt M.M. Scheer. V kostole sú obrazy od Jozefa Božetecha Klemensa a Jána Ignáca Cimbala. Sochársku výzdobu v kostole tvoria sochy z 19. a začiatku 20. storočia. Výtvarnú výzdobu dotvárajú nástenné maľby Jozefa Škorvánka zo začiatku 20. storočia. 

Kláštor
Susedný trojpodlažný kláštor vybudovali spolu s kostolom. Rezidenciu jezuitov po ich odchode v roku 1773 dostalo mesto. Neskôr ho vlastnil obchodník s vínom Štefan Raška. Od neho ju odkúpilo nitrianske biskupstvo v roku 1832 a v rokoch 1832 - 33 objekt prešiel rozsiahlou prestavbou. V objekte vybudovali druhé poschodie a od roku 1833 tu umiestnili siroty po obetiach cholery (z roku 1831). Zakladateľom sirotinca bol Jozef Vurum a riaditeľom sirotinca sa stal Ľudovít Stárek, ktorý ako prvý spracoval žilinský mestský archív a spísal dejiny mesta. Od roku 1881 do roku 1950 prevzali správu sirotinca Milosrdné sestry sv. Vincenta de Paul. Nachádzala sa tu škola i materská škôlka. Po ich odchode objekt slúžil na školské účely (miestne gymnázium), potom do roku 1993 tu bola Považská galéria (v 80. rokov ho obnovili a rekonštruovali práve pre účely galérie). Dnes tu sídli Rehoľa menších bratov – kapucínovSuterén kláštora je gotický, prízemie renesančno - barokové, prvé poschodie barokové, na druhom prevláda klasicizmus

Zdroj: M. Mrva

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola a Kláštor kapucínov.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA