Meštiansky dom 19

Dom č. 19Mariánske námestie 19

Prvým známym majiteľom v roku 1574 bol Ondrej Trtoll. Ďalšími majiteľmi boli v roku 1595 Ján Sotňa, 1615 Matej Sotňa, 1662 Juraj Sotňa. Dom nazývali „Sotňovský“ v roku 1666 ho vlastnil Eliaš Urbanovič. Od roku 1693 ho vlastnil Ondrej Bivolíni, ale už v roku 1718 ho od neho získal Michal Zlínsky. V roku 1748 ho zdedila jeho dcéra Katarína, vydatá Šimovičová. Tá si ho ešte v tom istom roku vymenila s Danielom Pfanschmidtom, ktorý jej za dom doplatil 300 zlatých. Táto významná žilinská zemianska rodina, z ktorej pochádzal aj richtár Daniel (1734 – 1744), vlastnila viacero domov v strede mesta. Vdova po Imrichovi Pfanschmidtovi potom v roku 1759 dom predala Filipovi Klimešovi za 900 zlatých. Koncom storočia v roku 1790 jeho dedičia predali dom Štefanovi Kaduríkovi za 1 250 zlatých. V roku 1837 zdedila dom Kaduríkova dcéra Zuzana, vtedy už vydatá za Štefana Šimka. Dom potom v roku 1864 zasa kúpil Móric Engel, ale od roku 1881 patril už jeho vdove. V roku 1886 kúpila dom Mária Marmorstein za 900 zlatých a potom od roku 1900 patril jej synovi Arminovi. Tento časť domu predal v roku 1912 za 3 850 korún známemu advokátovi a predsedovi Židovskej náboženskej obce v Žiline Alexandrovi Mártonovi a Jolane Marmorstein. Objekt bol až do roku 1958 vo vlastníctve viacerých rodín – Mártonovcov, Pfeiferovcov a Marmorsteinovcov. Po zoštátnení ho prevzal československý štát.

Je to prvý nárožný dom na západnej strane námestia. Čelná fasáda smeruje do Mariánskeho námestia, bočná do Kalinčiakovej ulice a zadná do Jezuitskej. Dvojpodlažná, štvorosová budova s oblúkovými arkádami na prízemí, predstavuje typ domu so sieňou a priamočiarym schodiskom ústiacim do horného vestibulu. Dobre zachovalé renesančno-barokové klenby, v prednej miestnosti dokonca zachovalý drevený trámový strop, hovoria o dobrej údržbe domu jeho pôvodnými majiteľmi. Suterén objektu možno azda považovať za gotický, bol pôvodne postavený z lomového kameňa rôznej veľkosti, čiastočne riadkovaného. Murivá suterénu sú omietnuté novou vápenno-cementovou omietkou. Prízemie je z obdobia renesancie zo 16. alebo 17. stor. Je prístupné zo zadnej dvorovej fasády, ale pôvodne bolo sprístupnené z priestoru podlubia. Prízemie je členené na tri časti, v prvej sa nachádza podlubie zaklenuté jedným poľom krížovej hrebienkovej klenby a a jedným poľom pruskej klenby. V pravom priestore interiéru je valená klenba s nepravidelne rozmiestnenými lunetami. Prvé poschodie má zaklenuté priestory s valenou klenbou s lunetami a bolo prepojené so susedným objektom domom č. 20. Prvá vývojová fáza objektu zo 14. alebo 15. stor. je zachovalá v suteréne objektu. V druhej vývojovej fáze bolo postavené včasno-renesančné prízemie aj poschodie. V 17. stor. sa urobila rekonštrukcia objektu s vybudovaním arkád a zakrytím väčšiny priestorov valenými klenbami s lunetami. Vo štvrtej vývojovej fáze z konca 18. stor. bola prestavaná fasáda objektu. Dostala barokovo-klasicistický charakter, ktorý sa zachoval dodnes. Vtedy bol už objekt ukončený štítom a v interiéry sa zachovali na poschodí trámové vyrezávané stropy v oboch sieňach. V 20.stor. došlo k zamurovaniu priestoru podlubia pre obchodné účely.

V roku 1963 bol dom zapísaný do ÚZKP pod číslom KP č. 1409/0. Objekt komplexne obnovili v roku 1982 aj s pôvodným zastrešením – medeným plechom. Autorom projektu bol arch. Milan Stanek. Vtedy aj asanovali nádvorný starší objekt v dezolátnom stave. Sídli tu Krajský pamiatkový úrad v Žiline a v prízemí je ešte malá predajňa.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 19.
Obr. 2 - Meštiansky dom 19 v roku 1910.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA