Meštiansky dom 18

Dom č. 18Mariánske námestie 18

V roku 1779 patril objekt Danielovi Davidovi. Ten ho v roku 1797 predal vdove po Ondrejovi Haanovi za 690 zlatých. Dom potom vlastnil ešte aj jej syn Jozef. Ďalšími majiteľmi domu boli potom Andrej Kianička a od roku 1837 Anna Kováčiková. V roku 1850 tu bývala ešte aj vdova po Jánovi Hoffburgovi. Od roku 1897 bola majiteľkou domu vdova po MUDr. Hammerschmiedtovi Anna a napokon jej syn Jozef. Meštiansky dom 18 bol v minulosti zaujímavý aj tým, že mal zamurované arkády – laubne, kde bola umiestnená predajňa Foto-Kino. V čase rekonštrukcie domu boli – laubne – uvoľnené a stali sa priechodnými. Dislokačná komisia Projektového ústavu kultúry tu navrhovala zriadiť knižnicu, ktorej čitáreň mala smerovať do námestia. Mal tu byť aj Klub bibliofilov a Antikvariát. Na poschodí plánovali urobiť sklady knižnice a administratívne priestory, v podkroví mali byť byty.

Je to rožný dom na severnej strane Mariánskeho námestia. Čelná fasáda je obrátená do námestia, bočná do Sládkovičovej ulice a zadná do Mydlárskej ulice. Čiastočne stojí na pôvodnej, pravdepodobne ešte gotickej kamennej pivnici. Renesančný dom bol v 18. stor. iba čiastočne a v 20. stor. potom úplne prestavaný. Ide o jednoposchodovú trojosovú stavbu s arkádami v prízemí. Dispozične je to „máshausový“ typ domu so schodiskom aj átriom umiestneným v strede objektu. Na nároží budovy je v malej nike umiestnená ešte aj pôvodná kamenná plastika Madony. Suterén môže azda pochádzať aj z 15. stor., z obdobia gotiky, ale pôvodné renesančné prízemie aj poschodie boli neskôr úplne prestavané. Objekt bol taktiež už v roku 1963 zapísaný do ÚZKP pod KP č. 1408/0. V rokoch 1999 – 2000 prešiel dom komplexnou rekonštrukciou. Pribudla nová strešná konštrukcia so sedlovou strechou a štítom obráteným do námestia. Na bočnej strane od Sládkovičovej ulice sú umiestnené vikiere kvôli presvetleniu podkrovia. Projekt obnovy domu vypracoval Ing. arch. Vladimír Škrobian. 

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 18.
Obr. 2 - Meštiansky dom 18 v roku 1938.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA