Meštiansky dom 17

Dom č. 17Mariánske námestie 17

V 18. stor. patril tento dom rodine Janáčovej, potom zemianskej rodine Slatíni, z ktorej pochádzali aj dvaja richtári Ján a Ladislav. Ladislav funkciu richtára zastával v rokoch 1760 – 1774 dokonca štyrikrát. Ladislav Slatíni bol majiteľom domu od roku 1751 do roku 1779, potom ho jeho dediči predali Samuelovi Dlabačovi za 600 zlatých. Nakoniec sa o dom dokonca aj súdili. Súdnym rozhodnutím v konečnom dôsledku dom získala rodina Nedeckých, ktorá ho však už v roku 1801 predala Jánovi Ertlovi. Ján Ertl bol majiteľom domu iba krátko, pretože ho v roku 1805 predal Štefanovi Adamicovi za 1 550 zlatých. Po jeho úmrtí získal dom sobášom s jeho vdovou Andrej Ďuriš, ktorý ho zasa v roku 1820 predal svojmu otcovi Jurajovi za tisíc zlatých. Rodina Ďurišová a jej dedičia vlastnili dom až do roku 1917, kedy ho za 35 000 korún kúpil Štefan Tvrdý starší, potomok starodávnej žilinskej rodiny, ktorý bol v roku 1899 dokonca aj richtárom Žiliny. Krátko na to o päť rokov neskôr, už v roku 1922 predali dom zasa jeho dedičia Jozefovi Tatárovi. Od roku 1925 bol majiteľom domu už Július Tatár, ktorý vyplatil všetkých ostatných podielnikov.

Po znárodnení domu v roku 1952 tu vznikla predajňa odevovVesna, potom Odevný závod Žilina a od roku 1961 Odevy. Rodina Tatárovcov patrila k najvýznamnejším žilinským obchodníkom. Vlastnili aj najväčšiu predajňu kobercov v Žiline. Koberce dovážali väčšinou zo zahraničia, ale našli tu svoje miesto aj domáce výrobky. Boli tu koberce lacnejšie, ale aj veľmi drahé perzské a orientálne kusy. Predávali už aj linoleum, vtedy úplne nový módny výrobok. Firma sa oficiálne volala „Továrny sklad kobercov a nábytkových látok Július Tatár Žilina“. V období socializmu tam boli obchody s odevmi.

Objekt je dvojtraktový so striedavo usporiadanými komunikáciami. Schodisko je dvojramenné, presvetlené svetlíkom na druhom podlaží. Z podschodiska sa prechádza do pivnice, ktorá je dvojpriestorová, vymurovaná s kamenného muriva s vysokou kamennou klenbou. Plocha dvora je dodatočne prestrešená kovovou konštrukciou strechy. Radový dom postavený na dlhšej parcele s dvorovým priestorom stojí na staršej, azda gotickej kamennej pivnici. Pôvodne renesančný objekt zo 16. až 17. stor. bol prestavaný koncom 19. stor. Objekt je jednoposchodový, trojosový, s rovnými arkádami v prízemí. Má doteraz zachovalý svetlík a schodisko sa nachádza priamo v strede objektu. Na svetlíku zostala dokonca ešte aj pôvodná výzdoba . Ako predošlé domy bol aj tento už v roku 1963 zapísaný do ÚZKP ako KP č. 1407/0. V roku 1993 dom čiastočne zrekonštruovali okrem zastrešenia, ktoré zostáva pôvodné so sklonom do námestia. Zásahom reštaurátorov obnovili fasádu domu, svetlík so schodiskom aj nádvorie a tiež dvorovú fasádu. Objekt sa využíva ako obchod s odevmi.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 17.
Obr. 2 - Meštiansky dom 17 v roku 1932.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA