Meštiansky dom 16

Dom č. 16Mariánske námestie 16

Meštiansky dom č.16 sa nachádza na severozápadnej strane pôvodného rínku, ktorá si ako jediná zachovala autentickú zástavbu s desiatimi parcelami a desiatimi domami. Aj tento dom a jeho história je dôkazom, že na námestí bývali a obchodovali najbohatší žilinskí mešťania. Prvých majiteľov poznáme až od roku 1751, keď dom kúpil Ján Klebloth za 1000 zlatých. V roku 1795 ho opravil Ján Gombár, člen významnej žilinskej rodiny, ktorej príslušníci boli zemania a aj richtári mesta. Od roku 1848 tu bývalo 18 ľudí rodín Veilovcov, Heidovcov a Glozlovcov. Potom od roku 1907 v ňom býval významný žilinský obchodník s textilom Jozef Tatár.

Dom na Námestí Slobody 17 (dnes Mariánske námestie č. 16) však v roku 1927 kúpila za vysokú sumu 650 000 Kč známa zlínska obuvnícka firma Tomáš a Antonín Baťa, ktorá ho prestavala a otvorila a v ňom svoju žilinskú podnikovú predajňu. Tak ako aj inde, súčasťou predajne bola oprava obuvi, zber koží a papiera a neskoršie aj pedikúra.V roku 1939 prešla žilinská predajňa, spolu s ostatnými na Slovensku, pod riadenie novovytvorenej spoločnosti Baťa, slovenská účastinárska spoločnosť, ktorá bola založená preto, aby pod seba zlúčila slovenské Baťove podniky. Budova bola tejto spoločnosti predaná v roku 1940 za 780 000 Kč.

Dom v roku 1945 prešiel pod národnú správu, avšak od roku 1946 bol znárodnený a stal sa súčasťou národného podniku Baťa – Baťovany. V roku 1948 sa stávajú z Baťovych obuvníckych závodov v Baťovanoch Závody 29. augusta a o rok neskoršie z Baťovian mesto Partizánske. Vtedy prešiel dom pod vlastníctvo nového národného podniku Závody 29. augusta, národný podnik Partizánske. Z neho sa v roku 1951 vyčlenil národný podnik Obuva Partizánske a po ňom Obuv Žilina. Žilinská predajňa dostala názov predajňa 01-12-9, neskoršie Dom obuvi a Obchod s obuvou a koženou galantériou. Obuv Žilina vlastnila dom do privatizácie po roku 1990. Aj potom sa využíval ako predajňa obuvi a textilu.

Z dnešného pohľadu je zaujímavá tiež história samotnej budovy. Z pôvodného renesančného domu sa zachoval stredoveký kamenný suterén pod laubňou. Na ňu nadväzuje kamenný zaklenutý suterén, ktorý vznikol pri prestavbe domu v 17. storočí. Po roku 1886 v dôsledku požiaru bol dom prestavaný, v súčasnosti sa z tejto prestavby zachovala predná čelná fasáda a svetlík v krove. Vtedy bola odstránená sedlová šindľová strecha a dom – podobne ako ostatné na námestí – mal šikmú strechu pokrytú plechom. Najväčšou prestavbou však bola už spomínaná úprava uskutočnená firmou Baťa v roku 1927. Stavebné povolenie na stavbu dvojpodlažného domu bolo vydané 10. júna 1927.

Stavbu projektoval arch. Vladimír Procházka. Podľa pôvodného projektu vstup do predajne na prvom podlaží bol z námestia a do druhého podlažia ho mala umožniť chodba zo zadnej časti domu na Mydlárskej ulici, čo však bolo z bezpečnostného hľadiska neprípustné, a preto bola sprístupnené i od námestia. Samostatné povolenie bolo vydané na reklamnú tabuľu, ktorá sa v priebehu rokov menila a na fotografiách máme dva veľkosťou rozdielne nápisy Baťa. Pôvodné prvé podzemné podlažie slúžilo ako sklad, do ktorého sa kovovým žľabom z námestia spúšťal dovezený tovar – škatule s obuvou. Pri tejto prestavbe sa spojila budova na Mydlárskej ulici s budovou na námestí. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzala predajňa a opravovňa obuvi. Na druhom podlaží bol dvojizbový byt a 6 izieb so spoločným príslušenstvom pre zamestnancov predajne. V roku 1938 tam bývalo 9 pracovníčok predajne a v byte vedúci predajne Koloman Kubala s rodinou.

V rokoch 1962 až 1963 sa uskutočnila veľká prestavba interiéru, ktorú realizoval Mestský stavebný podnik v Žiline a vznikol nový Dom obuvi. Na prvom podlaží zostala pánska a detská obuv a predaj koženej galantérie a doplnkov. Na druhom sa zrušili priečky pôvodných izieb a bytov, ktoré tam boli pred rekonštrukciou a zriadilo sa oddelenie ženskej obuvi. Upravil sa i vstup a výklady predajne. Toto stavebné usporiadanie zotrvalo do dnešných čias napriek tomu, že predajňa obuvi je už zrušená (2015).

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Meštiansky dom č. 16. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3 - Žilinská podniková predajňa známej zlínskej obuvníckej firmy - Tomáš a Antonín Baťa. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 4 - Pohľad na dom okolo roku 1930. Zdroj: Archív Juraj Nedorost
Obr. 5 - Pohľad na dom okolo roku 1938. Zdroj: Archív Juraj Nedorost
Obr. 6 - Pohľad na vchod do Domu obuvi v roku 1989. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 7 - Kovový žľab, cez ktorý sa spúšťal tovar z námestia. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 8 - Oddelenie mužskej obuvi a schody do druhého podlažia v roku 1989. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA