Meštiansky dom 13

Dom č. 13Mariánske námestie 13

Tento dom je spájaný najmä s rodinou Tomborovcov, ktorí ho vlastnili v 19. stor. Ignác Tombor, významný žilinský lekárnik, dom kúpil pre bývanie vlastnej rodiny. Bol tiež svokrom žilinského historika Alexandra Lombardiniho. Tomborovci boli pôvodom z Bytčice a v Žiline bývalo viac rodín. Rodina Ignáca Tombora bola prívržencom revolučného uhorského hnutia v boji za práva Maďarov. Prejavilo sa to najmä počas revolučných rokov 1848 – 1849, keď bol Ignác Tombor veliteľom miestnych košútovských gárd. Postavil sa tiež proti vojsku slovenských dobrovoľníkov na čele s Hurbanom, Štúrom a Hodžom. V 18. stor. bol dom v majetku rodiny Cainerovej (Steinerovej). Od Antona Cainera kúpil dom v roku 1752 Michal Folkman za 500 zlatých. Jeho nasledovníci Ignác a Mária, mali dom vo vlastníctve až do roku 1839, kedy ho predali už vyššie spomínanému Ignácovi Tomborovi za 3 800 zlatých.

Ignác Tombor bol majiteľom domu do roku 1879. Potom ho zdedili jeho štyri deti a držali ho až do roku 1909. Vtedy ho predali za 32 000 korún Leopoldovi Neumanovi, obchodníkovi so skleneným tovarom a jeho manželke Rozálii Spitzerovej. Keď Leopold Neuman v roku 1926 zomrel zostal dom jeho manželke a od roku 1936 do znárodnenia ho vlastnila Margita Neumanová-Horáková. Pred rokom 1990 tu bola predajňa bižutérie a darčekov, na poschodí byt.

Meštiansky dom 13 je postavený v radovej zástavbe na severnej strane námestia s pôvodnou kamennou pivnicou a s arkádami na prízemí budovy. V priestoroch prvého aj druhého podlažia aj v suteréne sa nachádzajú pôvodné valené klenby s lunetami. Na základe zachovalých slohových detailov možno hovoriť o 16. stor., úpravy vznikli po požiari v roku 1521, v dôsledku čoho bolo prestavané celé námestie a začala výstavba v renesančnom slohu. Počas tretej stavebnej etapy sa zväčšil aj rozsah objektu a predĺžil sa smerom dovnútra parcely pristavaním veľkého plochostropého priestoru v pravom trakte a paralelnou chodbou v ľavom trakte. V štvrtej fáze vývoja po požiari v roku 1886 boli vybudované dva svetlíky v klenbe siene a zadného priestoru bývalej čiernej kuchyne v pravom trakte.

Dom je jednoposchodový, fasáda trojosová. Bol už v roku 1963 zapísaný do ÚZKP pod číslom KP č. 1403/0. Pôvodná pultová strecha s nízkym sklonom do námestia, ktorú majitelia domu urobili po veľkom požiari Žiliny v roku 1886, bola nahradená sedlovou strechou so štítom obráteným do námestia, ktorú postavili pri celkovej rekonštrukcii domu v roku 2012. Podobné zastrešenie mali aj ostatné domy na historickom námestí až do deväťdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa začali opäť stavať pôvodné sedlové strechy s vysokými štítmi obrátenými do námestia a námestie tak nadobudlo inú kvalitu. Dom v súčasnosti slúži pre reštauračné účely.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 13.
Obr. 2 - Meštiansky dom 13 v roku 1932.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA