Meštiansky dom 1 - Radnica

Zvonkohra na Starej radniciMariánske námestie 1

V každom historickom meste patrila medzi hlavné budovy vždy majestátna stavba radnice. I  Žilina, ako významné stredoveké mesto na území Slovenska, malo svoju radnicu. Kde bola tá prvá a pôvodná nevieme. Nepotvrdili ju ani vykopávky, ktoré sa realizovali v polovici 90. rokov 20. storočia v priestoroch dnešného Mariánskeho námestia. Našli sa síce pozostatky niekoľkých objektov uprostred, ale nemôžeme s istotou povedať, že vieme, kde stála pôvodná budova radnice. A tak pre prvú zmienku sa musíme obrátiť k národnej kultúrnej pamiatke, ktorou je Žilinská kniha. V nej sa prvý raz spomína sídlo správy mesta k roku 1508 ako radhuus. Samozrejme že názov pochádza z nemčiny.

Na jej mieste pôvodne stál dom žilinského richtára Petra Poláka. O tento dom prebiehal boj aj s majiteľmi neďalekého strečnianskeho panstva a tamojší kastelán sa ho násilne zmocnil v roku 1471. Neskôr to isté urobil dedičný richtár Blažej Podmanický. Dom však patril mestu Žilina. Všetky spory boli nakoniec ukončené v roku 1509, kedy majiteľ Strečna vrátil murovaný dom mestu. A od tej doby až dodnes tu až na malú výnimku bolo sídlo správy mesta, resp. jeho čelného predstaviteľa. V listinách sa spomínal ako Curia. Bol zároveň oslobodený od všetkých daní. Obyvatelia Žiliny dokázali ako jediní na Slovensku kúpiť si pre mesto z vlastných zdrojov dedičné richtárstvo. Funkcia bola dôležitá aj preto, že k nej patrila i veľká časť dnešných Kysúc. Či naozaj radnici predchádzal dom richtára Poláka však stále nie je potvrdené s úplnou istotou. 

Radnica - významné centrum mesta
Radnica v každom meste bola významným centrom nielen správy, ale i celkového života mesta. Všetko, čo súviselo s prevádzkou mesta, sídlilo práve v tomto objekte. Konali sa v nej i voľby richtára. Okrem toho sa na  radnici nachádzal i archív mesta, väzenie, dokonca kuchyňa, krčma a miestnosť pre strážnikov. Ako vyzerala pôvodná staršia radnica si môžeme urobiť obraz na základe maľby Karola Hauera z roku 1779, ktorá zachytáva vzhľad všetkých budov na námestí. Na nej vidíme, okrem klasickej laubne pod radnicou, v pravom rohu vežičku, ktorá vyčnieva nad objektom. Žiaľ, mesto trpelo v priebehu svojich dejín množstvom požiarov i zemetrasení. Posledný veľký požiar postihol mesto v roku 1886. Vypukol na strane, kde ležala radnica, a dom bol prakticky zničený. Preto bolo rozhodnuté strhnúť starú budovu radnice v roku 1890.

Na tom istom mieste bola postavená už moderná radnica, v ktorej sa prelínali rôzne architektonické štýly. Bola postavená v rokoch 1893 - 1894 za richtárov Balogha a Hrabovca. Nová budova mala reprezentovať mesto, preto i na poschodí bola veľká sála pre mestské zastupiteľstvo. Zasadal tu však i mestský súd. Na strope bol znak mesta dvojitý zlatý kríž v zelenom poli. Okolo bol nápis "Uvidel a zaplakal – opraviť dal 1685 richtár, celé mesto a senát". Namaľoval to Andrej Janec zo Žiliny v roku 1797. Nová radnica však slúžila svojmu účelu len do začiatku 30. rokov 20. storočia, kedy už nepostačovala a bol postavený nový objekt, tzv. finančný palác

Radnica slúžila najmä na zasadania zastupiteľstva, a v roku 1940 vtedajší mešťanosta JUDr. Vojtech Tvrdý rozhodol, že v budove bude umiestnené Mestské múzeum, ktoré vzniklo v roku 1942. Dnes radnica slúži ako sídlo primátora mesta na rezprezentačné účely a na zasadnutia Mestského zastupiteľstva.  Na prízemí je sobášna sieň a konajú sa tu i pravidelné výstavy.

Zdroj: M. Mrva

Fotogaléria:
Obr. 1 - Budova radnice.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA