Legenda o sv. Barbore

Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii (dnešné Turecko). Bola jedinou dcérou zámožného pohanského kupca Dioskura. Barbora bola veľmi krásna, učená a s bystrým rozumom. Uchádzali sa o ňu tí najbohatší a najkrajší mladíci z mesta, ale ona cítila, že musí byť ešte niečo iné a všetkých nápadníkov odmietla. Chodila medzi skupinku kresťanov, ktorí sa schovávali pred cisárovým prenasledovaním. Počas dlhých rozhovorov s nimi sa snažila pochopiť ich vieru. Až dospela k poznaniu, že našla to, čo hľadala...
Jej otec bol fanatickým nepriateľom kresťanov a snažil sa dcére brániť v styku s kresťanmi. Preto dal vedľa domu postaviť vežu a Barboru mal v pláne do nej zavrieť. Počas stavby Dioskur na krátky čas odišiel a Barbora medzitým prikázala robotníkom, aby namiesto dvoch okien urobili tri. Po návrate sa Dioskuros pýtal dcéry, čo to má znamenať a ona mu odpovedala, že je to symbol svätej Trojice a že sa počas jeho neprítomnosti dala pokrstiť. Za jej prehrešky ju chcel otec zbiť. Podarilo sa jej utiecť a skryť v lese. Podľa legendy sa pred ňou otvorila skala a dievčina sa ukryla v jej trhline. Vďaka zrade pastiera ju však otec chytil a odvliekol ju k miestodržiteľovi, ktorý ju dal zbičovať. V tú noc sa jej zjavil Kristus a zahojil jej rany. Na ďalší deň ju dal miestodržiteľ opäť zbiť a páliť pochodňami. Takto znetvorenú ju chcel hnať ulicami. Ale zjavil sa anjel z neba a zakryl jej krvácajúce telo bielym odevom. Keď bolo vidieť, že mučením nič nedosiahnu, bol vydaný rozkaz usmrtiť Barboru sťatím. Tento hrozný čin vykonal Dioskuros vlastnou rukou. Sotva odložil smrtiaci nástroj, udrel do neho blesk. Odohralo sa to v roku 306 za vlády cisára Galeriusa Valeriusa Maximina, jedného z najkrutejších prenasledovateľov kresťanov.

Svätá Barbora je patrónkou baníkov, geológov, architektov, murárov, kamenárov, tesárov, pokrývačov, elektrikárov a všetkých tých, ktorí vykonávajú nebezpečné povolanie.

* Legenda sa viaže ku Kostolu sv. Barbory

Autorom obrazu, ktorý sa nachádza na hlavnom oltári v Kostole sv. Barbory a zobrazuje sv. Barboru, je františkánsky fráter Konrád Švestka (1833 - 1907). Oltárna výbava kostola pochádza z obdobia vrcholného baroka. Všimli ste si, že na obraze je namaľovaná veža Budatínskeho hradu tak, ako vyzerala ešte bez ihlanovitej strechy? 

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA