Kráľovská colnica a kaplnka v Celulózke (Villa Nečas)

Pri Celulózke 3494

Budova kráľovskej colnice z roku 1763 slúžila nielen na tento účel, ale aj ako soľný úrad a pre byty vedúcich tohto úradu. Aj v roku 1805 tu bývali najvyšší úradníci soľného úradu. Po založení továrne na celulózu v roku 1905 bola budova prispôsobená na bývanie pre jedného z jej zakladateľov, inžiniera chémie Tomáša Nečasa. Okolo budovy dal Nečas vybudovať francúzsky park, ktorý sa však postupne zmenšoval s rozvojom továrne. V tej dobe sa v „kaštieli“, ako ho miestni nazývali, konali honosné recepcie a večierky, na ktorých sa podávali kulinárske špeciality a „pekné vína“.

Po roku 1945 v kaštieli zriadili byty pre vedenie továrne, neskôr byty pre robotníkov a nakoniec tam urobili podnikové jasle a materskú škôlku. Na začiatku 80. rokov dvadsiateho storočia kaštieľ zrekonštruovali na kultúrno-spoločenské podnikové centrum a školiace stredisko. V rokoch 2006 až 2007 bola v kaštieli ďalšia rekonštrukcia podľa projektov architektov Ivana Jarinu a Martina Kubovského, ktorá zmenila jeho funkciu na reštauráciu a penzión. Kaštieľ na počesť Tomáša Nečasa premenovali na Villu Nečas. V interiéri sa skĺbili zachované dobové priestory s modernými prvkami. Na priečelí stavby je umiestnený uhorský erb s letopočtom 1763. Tento erb ako jediný z čias Rakúsko-Uhorskej monarchie sa v našom meste zachoval až do súčasnosti.

Kaplnku postavili v roku 1775 pri budove vtedajšej Kráľovskej colnice a bola zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. Nitriansky sídelný biskup Ján Gustíni-Zubrohlavský v nej povolil vysluhovať pobožnosti a sväté omše. V druhej polovici 19. storočia kaplnka stratila svoj význam a v roku 1858 bola zrušená. Po tom, čo v roku 1905 vznikla v Žiline továreň na celulózu, stala sa kaplnka jej majetkom. Dňa 26. novembra 1935 zomrel na obchodnej ceste vo Viedni zakladateľ a generálny riaditeľ celulózky Tomáš Nečas. Jeho telesné pozostatky boli uložené v tejto kaplnke.

V rokoch 1949 až 1951 v nej obnovili bohoslužby františkáni, potom ostala kaplnka zavretá. Po novembri 1989 ju odovzdala továreň cirkvi a po rekonštrukcii ju v roku 1991 posvätil nitriansky pomocný biskup František Rábek, ale už ako Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie. V súčasnosti patrí rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Žilina – Vlčince. Objekt bývalej colnice a kaplnka boli zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok ako národné kultúrne pamiatky pod číslom 1399/1 a 1399/2.

Zdroj: Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Kráľovska colnica v súčasnosti, Villa Nečas. Zdroj: Fotobanka OOCR Malá Fatra
Obr. 2 - Kaštieľ okolo roku 1930. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 3, 4 - Villa Nečas. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 5 - Uhorský kráľovský erb. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 6, 7 - Kaplnka. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 8 - Interiér kaplnky. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér
interiér počas bohoslužieb.

Poloha pamiatky na mape: D5

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA