Kováčov dom

Sad SNP č. 4

JUDr. Alexander Kováč (nar. 31. 1. 1880) patril k známym advokátom Žiliny. Už ako 29-ročný mal v roku 1910 advokátsku kanceláriu na vtedajšej ulici Lajosa Kossútha – dnes Národná ulica. V roku 1928 Kováčovci získali nezastavaný pozemok vo vtedajšom Šrobárovom sade (dnes Sad SNP) vedľa práve stavaného hotela Astória. Architekti Fridrich Weiwurm a Ignác Vécsei, pôsobiaci spolu v známom bratislavskom ateliéri, vypracovali Kováčovi dva návrhy na stavbu obchodného a obytného domu s kanceláriami pre jeho advokátsku činnosť. Kým vonkajší vzhľad domu sa v návrhoch v podstate odlišoval len umiestnením okien, v druhom – realizovanom návrhu došlo k podstatným zmenám – pribudla pivnica pod objektom, na prvom nadzemnom podlaží bola okrem predtým plánovaných obchodov kancelária a došlo i k rozšíreniu pôvodne plánovanej stavby. Na druhom podlaží okrem jednej kancelárie boli už len miestnosti slúžiace členom rodiny, kuchyňa a jedáleň. Na treťom podlaží boli detské izby, spálňa, izba pre slúžku a povala. Tu sa nachádzal tiež vstup na krytú terasu i na ďalšiu otvorenú.

Pre ateliér Weiwurma a Vécseia to nebola jediná objednávka zo Žiliny. Už v roku 1927 postavili podľa ich projektov na terajšej Ulici M. R. Štefánika č. 11 Vilu Ellenbogen. V budove sa v minulosti nachádzalo pľúcne oddelenie Okresného ústavu národného zdravia. Objekt prešiel v roku 2008 rekonštrukciou a bol nadstavený o ďalšie podlažie. V roku 1930 vyprojektovali stavbu Považskej agrárnej a priemyselnej banky v Žiline na terajšom Mariánskom námestí č. 5, ktorá však bola v roku 1996 zbúraná a nahradená novým polyfunkčným domom. Podľa ich projektov sa postavila tiež Vila Dr. Neumanna na rohu ulíc Vojtecha Tvrdého a Jána Milca. V tomto čase je po rekonštrukcii a sídli v nej súkromná firma.

Pre dom JUDr. Kováča Weinwurm a Vécsei po prvý raz navrhli v Žiline dom s plochou strechou, čo dodáva tomuto funkcionalistickému objektu osobitnú hodnotu a jedinečnosť. Stavba začala v októbri 1928, dokončená bola 8. októbra 1929. V dome bývali v roku 1938 Alexander Kováč s manželkou Angelou, rod. Goldsteinovou, ako i rodina Forderbergovcov. Po druhej svetovej vojne obýval dom známy žilinský lekár a dlhoročný primár očného oddelenia Žilinskej nemocnice MUDr. Alexander Vozár s rodinou. Aj keď v roku 1962 bol dom znárodnený, naďalej sa využíval na obytné a obchodné účely. Dlhodobo sa prvé podlažie využívalo ako predajňa športových potrieb, na druhom podlaží bol trojizbový byt a na treťom podlaží dvojizbový byt s terasami. Aj po reštitúcii domu po roku 1990 sa obchodná funkcia prvého podlažia zachovala až do súčasnosti.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pohľad na Kováčov dom v roku 2008. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Realizovaný projekt Kováčovho domu – čelný pohľad. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 3 - Kováčov dom v roku 1990. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér pamiatky a interiér pri návšteve obchodných, reštauračných a zábavných zariadení.
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA