Kino Úsvit - Sokolovňa

Cinema Úsvit – SokolovňaVeľká Okružná 26

Patrí  k jedinečným príkladom exportovanej modernej funkcionalistickej českej architektúry v meste. Svojou čistou formou, funkčnosťou a náplňou vyjadruje ducha doby až do súčasnosti. Sokolovňa bola realizovaná v roku 1931 na základe projektu Jozefa Franců. Jedná sa o reprezentatívnu budovu Sokola v meste Žilina, ktorý bol telovýchovnym a kultúrnym zariadením. Objekt koncipovaný ako prienik hmôt, do ktorého sa vstupuje cez monumentálne predsadené vonkajšie schodisko, ktoré bolo pri následných prestavbách prekryté markízou.  V strede dispozície dominuje hala s rebrovou konštrukciou niekdajšej kinosály. V roku 2006 bol objekt čiastočne zbúraný a bola pristavaná administratívna budova.

Zdroj: Ing. arch. Dušan Mellner

Fotogaléria:
Obr. 1 - Kino Úsvit - Sokolovňa. Zdroj: Dušan Mellner

Pamiatku môžete navštíviť
■ nie je sprístupnená verejnosti.
len exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: A4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA