Inter NOS

Jašidielňa

Mesiac konania:  september
Hlavný organizátor: Nadácia Krajina harmónie

Festival Inter Nos chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu (výšky, váhy, farby vlasov, postihnutia) a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť. Festival nadviazal na štvrťstoročie medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa, ktorý sa každoročne konal v Žiline prvý septembrový týždeň. Bol trojdňovým stretnutím ľudí s mentálnym postihnutím, majstrov tvorivých dielní a študentov, ktorí vchádzali do sveta rozprávok a krajín fantázie (divadelnej, tanečnej, výtvarnej, hudobnej, kulinárskej, pernikárskej, šperkárskej, novinárskej, čarodejnícko-fyzikálnej,...).

Súčasťou festivalu Inter NOS- medzi nami, sú  sprievodné programy, divadelné, hudobné, literárne a výtvarné predstavenia, ktoré aktívne zapájajú diváka do tvorby diela. Podujatie je súčasťou Žilinského kultúrneho leta. Organizátormi festivalu sú Nadácia Krajina harmónie, Centrum vcasnej intervencie, Diecézna charita, Gymnázium Hlinská, Návrat, o.z., Stanica – Záriecie, Tanecná škola L.Plešingera, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, hudobné skupiny a umelci z mesta Žilina.

  

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA