Iné inštitúcie

Užitočné informácie Užitočné informácie

Úrady a inštitúcie Úrady a inštitúcie

Zdravotnícke služby Zdravotnícke služby

Polícia Polícia

Poisťovne Poisťovne

Cirkev Cirkev

Doprava Doprava

Iné inštitúcie Iné inštitúcie


Iné inštitúcie

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Predmestská 71, P.O.Box B-89,
011 79 Žilina
Tel.: +421 (0)41 763 21 30
E-mail: za@soi.sk
Web: www.soi.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 723 56 55
E-mail: sekrza@za.scci.sk
Web: www.za.sopk.sk

Spotrebiteľská informačná agentúra
Horný val 24, 010 01 Žilina
(len poštová adresa)
Tel.: +421 (0)908 532 572, 
                (0)41 568 87 13
E-mail: spotrebitel@zilina.sk
Web: www.sia-aktuality.blogspot.com

Konzultačná a poradenská služba pre spotrebiteľov
Klientske centrum - Mestský úrad Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: +421 (0)41 706 35 16, 
               (0)908 532 572
E-mail: spotrebitel@zilina.sk

Centrum právnej pomoci
Národná 34, P.O.Box B10, 011 00 Žilina
Tel.: +421 (0)41 700 25 75
E-mail: info@legalaid.sk
Web: www.legalaid.sk

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Bottova 9, 010 01, Žilina
Tel.: +421 (0)918 370 004
E-mail: info@snslp.sk 
Web: www.snslp.sk 

Európske spotrebiteľské centrum - ECC
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Tel.: +421 (0)2 485 420 19
E-mail: info@esc-sr.sk 
Web: www.esc-sr.sk 

Bezplatné právne poradenstvo
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: +421 (0)41 503 21 52
E-mail: pravnaporadna@zask.sk 
Web: www.regionzilina.sk


Ďalšie praktické informácie nájdete v Žilinskej infobanke.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA WEATHER