II. Štátna ľudová škola

II. Štátna ľudová škola

Pozemok je vymedzený ul. M. Rázusa a ul. Veľká Okružná a z južnej strany starým žilinským cintorínom. Na nepravidelnom pozemku vyriešil architekt František Eduard Bednárik pôdorys budovy školy v tvare písmena T. Čelná hmota kvádru bola pôvodne koncipovaná s pásovými oknami, ale zrealizované boli veľké okenné otvory, ktoré štrukturalizujú celú fasádu, ktorá upúta svojou čistou a  funkčnou architektúrou. Trojpodlažná budova je moderne riešená. V strede dispozície je jasne čitateľný komunikačný priestor pre široké schodisko a chodby. Telocvičňa je prepojená na vonkajšie ihriská a školskú záhradu.
Pred školou je rozptylový priestor, ktorý je spolu s kostolom a okolitou zástavbou koncipovaný ako budúce námestie. Svojou čistou formou dotvára mestskú štvrť Svojdomov ako jedinečný celok dobovej architektúry. 

Pamiatku môžete navštíviť
■ nie je sprístupnená verejnosti.
len exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.


Zdroj: Ing. arch. Dušan Mellner

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA