Historické dokumenty a insígnie

O Žiline Základné údaje

Historické dokumenty a insígnie Historické dokumenty a insígnie

Ako sa dostať do Žiliny Ako sa dostať do Žiliny

Doprava Doprava v Žiline

Parkovanie Parkovanie a bezpečnosť


Historické dokumenty a insígnie

Erb mesta Žiliny Erb mesta Žiliny
Patrí k najstarším erbom nielen na Slovensku. Znak bol prvý raz použitý na listine z 8. 3. 1379. Erb je pravdepodobne odvodený od panovníckeho symbolu posledného Arpádovca Ondreja III., ktorý vo svojich erboch používa dvojitý kríž a sprievodné symboly v podobe nebeských telies. Na zelenom včasnogotickom štíte sa nachádza zakorenený zlatý dvojkríž, ktorý je v horných rohoch sprevádzaný dvoma zlatými šesťcípymi hviezdami.

 

Zástava a vlajka mesta ŽilinyZástava a vlajka mesta Žiliny
Zástava a vlajka mesta Žiliny pozostáva z dvoch rovnako širokých pásov. Horný pás má zlatú (žltú) farbu a dolný olivovozelenú. V hornom zlatom páse v rohu pri žrdi je umiestnený erb mesta Žiliny. V zástave sa výška erbu rovná 6/8 šírky zlatého pásu. Pomer dĺžky a šírky zástavy je 3:2. Vlajka mesta Žiliny je tvorená podľa mestskej zástavy. Rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickým a estetickým hľadiskom.

 

Pečať mesta ŽilinyPečať mesta Žiliny
Je okrúhleho tvaru a vyplňuje ju mestský erb. Po obvode sa nachádza kruhopis, ktorý sa začína krížikom a nasleduje nápis SIGILLVM CIVIVM DE ZILINA ("pečať mešťanostov zo Žiliny“), pričom písmeno Z je písané naopak. Vznik mestského erbového pečatidla a pečate siaha do konca 13. storočia, no najstaršia známa mestská pečať sa zachovala až na listine z 8. 3. 1379, v ktorom predstavitelia mesta Žilina žiadali predstavenstvo mesta Krupina o vyhotovenie kópie ich práva, pretože užívanie dovtedajšieho práva (tešínskeho) im kráľ Ľudovít I. Veľký zakázal. Pečať má okrúhly tvar s priemerom 60 mm, je odtlačená v prírodnom tmavohnedom vosku a k listine je pripevnená na prúžkoch pergamenu cez spodný okraj listiny.

 

Žilinská knihaŽilinská kniha
V roku 1378 sa začala písať Žilinská kniha (1378 – 1561), najstaršia právna pamiatka tohto druhu na Slovensku a významný právny a jazykový dokument európskeho významu. Je napísaná v troch jazykoch: nemčine, latinčine a slovenčine. Obsahuje prepis magdeburského práva v nemeckom jazyku (1378, Mikuláš z Lukovej) a jeho preklad do slovakizovanej češtiny (1473) a ďalšie zápisy. Je to mimoriadne cenná písomná pamiatka, v ktorej sa nachádza najstarší knižný zápis v slovenskom jazyku na území Slovenska. Rozmery knihy sú 29 x 22 cm, je viazaná v hnedej koženej väzbe z 15. storočia, obsahuje 149 popísaných listov. V roku 1988 bola vyhlásená za národnú pamiatku. Nachádza sa v Štátnom archíve Bytča - pobočka Žilina.

 

Privilégium pro Slavis SolnensisPrivilégium pro Slavis Solnensis
Je bežný, hoci nie presný názov  privilégia, ktoré vydal uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký 7. 5. 1381 (Privilégium pro Slavis Solnensis). Toto privilégium malo zabezpečiť paritné zastúpenie v mestskej rade pre slovenských mešťanostov v Žiline, ktorí vzhľadom na početnú prevahu v meste viedli spory s nemeckou časťou obyvateľstva, aby sa mohli rovnocenne zúčastňovať na mestskej rade. Často je toto privilégium považované za výsadu pre Slovákov všeobecne, ale v skutočnosti sa vzťahovalo len na mešťanov mesta Žiliny. Privilégium je najstarším písomným dokladom slovenského povedomia na našom území.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA