Historická Žilina

Historický okruh Alexandra LombardinihoHistorická Žilina

Počas svojho vyše sedemstoročného vývoja sa v Žiline vybudovalo mnoho dôležitých objektov, ktoré reprezentujú celú šírku jej vývoja. Medzi nimi sa nachádzajú nielen sakrálne, ale aj profánne stavby dôležité pre celkový obraz mesta. Žilina sa stala centrom severného Slovenska, vďaka čomu nadobudla významné postavenie i ako dôležitá križovatka obchodných ciest a v súčasnosti železničných a diaľničných tratí. Jej umiestnenie v priestore spojenia troch riek jej od pradávnych čias dávalo silné impulzy k dôležitému postaveniu v celoslovenskom rozsahu. Stala sa nielen významnou dopravnou križovatkou, centrom dôležitých priemyselných závodov, ale aj hospodárskym a kultúrnym centrom.

Malý okruh
TIK mesta Žilina  balustráda so sochou sv. Cyrila a Metoda Kostol najsvätejšej trojice Burianova veža Stará radnica Mariánske námestie Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola a Kláštor Kapucínov Dom Umenia - Fatra Stará tržnica Babuškov dom Dom Lombardini Mestské divadlo Považská galéria umenia TIK mesta Žilina.

■ Veľký okruh
TIK mesta Žilina  Námestie Andreja Hlinku Boutique Hotel Dubná Skala Kostol sv. Barbory Bacherova vila Rosenfeldov palác Pošta 1 Neologická synagóga Budova ČSOB Budova VŠDS blok "A" ■ Katolícky dom ■  Remeselnícky dom Hotel Polom.

Trvanie 
60 minút, 90 minút, 120 minút

Začiatok prehliadky
TIK mesta Žilina, resp. podľa dohody.

■ Cenník
(v závislosti od počtu účastníkov prehliadky)

Trvanie /Jazyk Počet účastníkov prehliadky
60 minút 1 – 10 11 – 29 30 – 50
Slovenský/ cudzí jazyk 30/40 € 35/45 € 45/55 €
90 minút 1 – 10  11 – 29 30 – 50 
Slovenský/ cudzí jazyk 40/50  45/55 € 55/65 €
120 minút 1 – 10 11 – 29 30 – 50
Slovenský/ cudzí jazyk 50/60 € 55/65 € 65/75 €

Prehliadku je možné zabezpečiť v slovenskom, nemeckom, ruskom, poľskom, talianskom, francúzskom a anglickom jazyku. Výšku storno poplatku v prípade zrušenia prehliadky krátko pred jej začatím určuje sprievodca.
Možnosť sprevádzania v dobovom kostýme A. Lombardiniho alebo Žilinskou pani Klementínkou za príplatok 5,- € / prehliadka.

■ V cene je zahrnuté
Prehliadka centra mesta Žiliny, odborný výklad sprievodcu.

Cenník je platný od 2. 11. 2018. 

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA