História židov v Žiline

Pečať Židovskej obce Žilinaהיסטורית יהודי ז'ילינה

Židia sa v Žiline objavujú až v polovici 19. storočia. Do polovice 19. storočia mohli bývať v meste len dve židovské rodiny, pretože viac Židov mesto nebolo ochotné akceptovať. Mohli však prichádzať cez deň za obchodom, ale na noc museli mesto opustiť. Spomenuté dve rodiny boli Wixovci a Spanyolovci. Túto skutočnosť možno vysvetliť tým, že Žilina, s prevažne nemeckým meštianstvom, židovských utečencov neprijala a tí sa usadili v susedných obciach, blízkych i vzdialenejších: vo Varíne, Martine, Rajci, Čadci a inde. Prvé rodiny, s ktorými sa tu stretávame, okrem už spomenutej rodiny Wixovcov a Spanyolovcov, boli Popperovci, Rosenfeldovci a Weilovci. 

Nárast židovského obyvateľstva
Neskôr sa počet židovských rodín v meste zvyšoval. V roku 1850 si židovské obyvateľstvo v meste postavilo modlitebňu a malo aj cheder - židovskú ľudovú školu (na Kuzmányho ulici za synagógou).  V roku 1881 bola náboženská obec tak veľká, že si postavila vlastnú synagógu, v ktorej sa konali bohoslužby až do postavenia novej synagógy. Súčasne sa prikročilo k stavbe židovskej ľudovej školy, ktorej prvým riaditeľom bol Dr. Karol Kohn. O vysokej úrovni školy svedčí, že tretina žiakov bola kresťanská: 58 katolíkov, 27 evanjelikov, 5 so štátnym náboženstvom (československé vierovyznanie) a 9 bez vyznania. Neskoršie bol správcom školy Jozef Šalgo, vynikajúci pedagóg, ktorý bol členom žilinskej okresnej kultúrnej komisie. Už v roku 1908 Dr. Emil Klein bol jedným zo zakladateľov Krúžku žilinských športovcov.

Židovský klub Makabi
O rozvoj športu v Žiline sa veľkou mierou zaslúžil aj židovský klub Makabi, ktorý bol určený predovšetkým pre mládež a mal charakter nielen telocvičný a športový, ale aj vzdelávací a kultúrny. V Žiline založili Makabi oficiálne v roku 1931. V roku 1937 v Žiline zorganizovali olympiádu, ktorá bola pomenovaná Makabiáda po židovskom klube Makabi.

Ortodoxná a neologická náboženská obec
V Žiline boli dve náboženské obce – neologická a ortodoxná, ktorá sa utvorila v roku 1921. Ortodoxná obec bola uznaná štátom až v roku 1925. Významným činom obce bolo aj založenie prvej židovskej priemyslovky v Uhorsku na prelome storočia. V Žiline pôsobilo aj mnoho významných židovských rabínov, medzi nimi básnik Dr. Arnold Kiss, ktorý bol neskoršie rabínom vo Veszpréme a v Budíne. V prvej tretine nášho storočia vzrástol počet židov v Žiline tak, že vznikla aktuálna potreba postaviť novú synagógu. Patrila k najmodernejším a k najkrajším stavbám na Slovensku. V roku 1942 žilo v Žiline asi 3 500 židov.
V Žiline bol veľký zberný tábor, odkiaľ boli vypravené mnohé vlaky do koncentračných táborov. Posledným neologickým rabínom bol Dr. Hugo Stránsky a predsedom obce Dr. Alexander Marton. U ortodoxných židov bol posledným rabínom Martin Klein a predsedom Ignatz Klein. Z koncetračných táborov sa vrátilo do 700 židov, z ktorých sa 400 ihneď vysťahovalo. Prvú synagógu postavili v roku 1881 a používali ju až do postavenia novej synagógy. Nová synagóga je moderná s kupolou a patrí k najvýznamnejším reprezentantom modernej synagogálnej architektúry v Európe. Tento pozoruhodný funkcionalistický objekt postavili v rokoch 1929 - 1931 podľa projektov významného nemeckého architekta Petra Behrensa.

Holokaust
Sústreďovací tábor židov v Žiline  je spojený s násilnými deportáciami židovského obyvateľstva Slovenska do koncentračných táborov na území Poľska počas II. svetovej vojny. V Žiline začal fungovať 21. marca 1942 a zriadili ho vo vojenských objektoch Štefánikových kasární na Rajeckej ceste v mestskej časti Rudiny. Sústredení v ňom boli židia z celého územia Slovenska, často celé rodiny, muži, ženy a deti. Žili v drevených barakoch, spali na drevených pričniach na slame a používali vlastné prikrývky. V tábore bolo sústredených najviac 1 200 osôb, najmenej 150. Mestská rada Žiliny na čele so starostom Vojtechom Tvrdým nesúhlasili, aby bol tábor vybudovaný na území mesta, a preto voľba padla na kasárne, ktoré v tom čase nepatrili do majetku mesta, ale Ministerstvu obrany SR.

Židovská náboženská obec Žilina

Židovská náboženská obec Žilina
הקהילה היהודית בז'ילינה

Hollého 9, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 04 85
Fax: +421 (0)41 562 04 85
E-mail: zilina@kehilazilina.sk
Web: www.kehilazilina.sk

Budova na ulici Hollého 9 bola postavená v roku 1934 podľa projektov Ing. arch. Michala Maximiliána Scheera. Stavebníkom objektu bol Izraelský ženský spolok. V máji 1944 tu boli prví dvaja utečenci z Osvienčima Rudolf Vrba (vl. menom Walter Rosenberg) a Alfréd Wetzler. Napísali tu  30-stranovú správu o tom, čo sa dialo so Židmi v Osvienčime. Po dokončení sa správa prostredníctvom Pracovnej skupiny dostala do celého sveta. Poskytla informácie o masových vraždách, ktoré sa tam vykonávali počas holokaustu. Táto správa je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov 20. storočia. Po vojne slúžila budova na ubytovanie navrátilcov z koncentračných táborov. Dnes sa tu nachádza sídlo Židovskej náboženskej obce Žilina.

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pečať Židovskej obce v Žiline
Obr. 2 - Zoznam Židov v meste z roku 1853
Obr. 3 - Prvá synagóga v Žiline postavená v roku 1881
Obr. 4 - Telocvičňa MAKABI Žilina
Obr. 5 - Žilinské koncentračné stredisko
Obr. 6 - Nástup do dobytčích vagónov

Zdroj: Židovská náboženská obec Žilina www.kehilazilina.sk, Jozef Feiler www.zilina-gallery.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA