Franklov dom

Národná ul. 5

Prvým známym majiteľom domu č. 5 na vtedajšej ulici Lajosa Kossutha, bol Samuel Vogel spolu s manželkou Ernestínou Fridrichovou. Dom kúpili za 29 300 korún v roku 1903. V roku 1907 ho predali MUDr. Eduardovi Orvanovi a jeho manželke Elle Chatzenovej za 40 000 korún. Títo ho v roku 1913 zapísali do pozemkovej knihy ako dvojpodlažný a na starších dobových fotografiách je dom zachytený v tejto podobe.
Podpivničený secesný dom stál na ulici, ktorá viedla od železničnej stanice smerom do starého mesta i na námestie, kde do začiatku 20. storočia bolo centrum obchodu. Vybudovaním domov na ulici Lajosa Kossutha (od roku 1919 Masarykova ulica) v rokoch 1890 až 1920 s množstvom obchodov a reštaurácií sa obchodné centrum presunulo na túto ulicu, po ktorej denne kráčalo tisíce ľudí aj z okolitých obcí pri Žiline, ale i návštevníkov mesta z celého Rakúsko-Uhorska.

Perspektívu obchodu práve na tomto mieste veľmi dobre vycítil obyvateľ Komárna Samuel Frankl, ktorý prišiel do Žiliny v roku 1902 a začal sa zaoberať obchodovaním s múkou a obilím. Finančne sa mu darilo a tak v roku 1918 kúpil dom Orvanovcov za 125 000 korún s veľkými obchodnými priestormi na prízemí, ktoré v roku 1919 prestaval na obchod s textilom. V roku 1923 bol dom nadstavený o tretie podlažie podľa plánov staviteľa Ludvika Kantúrka, ktorý aj nadstavbu realizoval, pričom celá stavba trvala len šesť mesiacov. Vchod do obchodu bol vtedy ešte z pasáže domu, odkiaľ sa vchádzalo aj na druhé a tretie podlažie, ktoré slúžili na obytné účely. V roku 1924 dal majiteľ postaviť vo dvornej časti nový sklad, tiež podľa projektov Ludvika Kantúrka.
Manželka Samuela Frankla Hermína bola rodená Schwarzová a zrejme preto sa objavuje v roku 1924 názov obchodu Vilhelm Schwarz nástupci Samuel Frankl a synovia. Po smrti Samuela Frankla vlastnila od roku 1936 dom jeho manželka a s príbuznými v ňom bývala v dvoch štvorizbových bytoch. V obchode dochádza k zmene názvu firmy na Siam Vilhelm Schwarz nástupci Samuel Frankl a synovia.

Na dom bola uvalená v roku 1941 národná správa, ale predaj textilných výrobkov a látok pokračoval – prevzala ho firma Siam. V dome sa jeden čas nachádzal aj sekretariát finančného úradu. V roku 1945 tu bolo ubytované nemecké vojsko a dom bol veľmi zdevastovaný. Po smrti majiteľky v koncentračnom tábore prešiel majetok na dedičov. V roku 1946 sa dom opravil, najmä strecha. Na druhom a treťom podlaží boli ubytovaní nájomníci. Tí dediči, ktorí prežili vojnu a na základe rasových zákonov nesmeli počas vojny v dome bývať, sa ukrývali mimo Žiliny. Po návrate do mesta našli svoje byty už obsadené nájomníkmi a až po viac ako desiatich rokoch sa jednému z nich podarilo nasťahovať na tretie podlažie. Dom po roku 1949 využívali ODEVY Žilina, od ktorých sa v roku 1960 odčlenil podnik TEXTIL Žilina, ktorý tu mal na prvom podlaží predajňu Astra, ale na obchodné účely využíval aj II. podlažie. Od roku 1969 tu bola aj predajňa metrového textilu.
Od roku 1973 užívala priestory na treťom podlaží Drevoúnia Žilina na kancelárie. Používali ich len do roku 1977, potom ich využíval štátny podnik Textil – neskôr Obchod s textilom. Platili majiteľom štátom regulovaný symbolický nájom, ktorý bol ukladaný na viazaný účet a majitelia s ním nemohli voľne disponovať. Dom ako jeden z mála v Žiline nebol zoštátnený lebo väčšina majiteľov žila v zahraničí. Zámerom podniku Obchod s textilom bolo vybudovať v dome Dom textilu s predajňami na všetkých podlažiach. To sa však našťastie neuskutočnilo, a tak nedošlo k nenapraviteľnej strate charakteru stavby, tak ako predpokladal necitlivý projekt prestavby.
V roku 1990 tam bola naďalej predajňa kusového textilu ASTRA s predajnou plochou 140 m2. Na poschodiach boli 4 učebne učňovského strediska národného podniku Otex – Obchod s textilom Žilina, na treťom podlaží mali aj kancelárie. V suteréne domu bola kotolňa ústredného kúrenia. Majitelia v dvoch etapách v roku 1991 a rokoch 1999 až 2000 rozsiahlou rekonštrukciou dom opravili s tým, že sa začalo využívať aj štvrté podlažie - podkrovie. V súčasnosti slúži časť prvého podlažia ako pobočka banky a časť na obchodné účely. Ostatné podlažia hlavne ako kancelárie.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pohľad na Franklov dom v roku 2006. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Predajňa Baťa v roku 2010. Zdroj: Archív autorov
Obr. 3 - Dom MUDr. Orvana v roku 1908. Zdroj: Archív Považské múzeum v Žiline
Obr. 4 - Projekt skladu od Ludvika Kanturka z roku 1924. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 5, 6 - Pohľad do obchodu a dobová reklama v roku 1927. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA