Fotografie v tlačovej kvalite

Pripravujete materiály s témou Žiliny a nemáte k dispozícii vhodné fotografie? Žiaden problém!

Fotografie vám zašleme v požadovanej kvalite, ak dodržíte nasledovný postup:

 v doleuvedenej fotobanke si vyberte fotografiu podľa poradového čísla,
 kontaktujte nás e-mailom (info@tikzilina.eu); v žiadosti uveďte číslo požadovanej fotografie a účel, na ktorý fotografiu potrebujete,
■ uveďte, že ste sa oboznámili a súhlasíte s podmienkami použitia fotografie/fotografií z fotobanky TIK mesta Žilina,
 fotografiu vám zašleme prostredníctvom elektronického zasielania súborov s vysokým rozlíšením (napr. www.uschovna.cz).

Podmienky použitia fotografií z fotobanky TIK mesta Žilina:

 vo fotobanke TIK mesta Žilina sa nachádzajú fotografie, ktoré  sú súčasťou archívu TIK mesta Žilina a sú v súlade so Zákonom č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon),
 užívateľ vyžiadanej fotografie je  povinný pri fotografii uviesť zdroj (autora); táto informácia je súčasťou fotografie/fotografií,
 užívateľ nie je oprávnený poskytovať vyžiadaný fotografický materiál tretím osobám,
 povinnosťou užívateľa je oboznámiť TIK mesta Žilina s využitím vyžiadanej fotografie/fotografií napríklad zaslaním jedného výtlačku propagačného materiálu, zaslaním odkazu (linku), scanu materiálu a pod.

Upozornenie: všetky fotografie na turistickom portáli www.tikzilina.eu podliehajú Zákonu č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským zákonom.
Poznámka: fotobanka sa priebežne dopĺňa.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA