Folkmanov dom

Na rohu ulíc Bottova a Radničná sa od stredoveku nachádza jeden z najznámejších domov mesta, ktorý starí Žilinčania nazývajú Folkmanovský, pretože dlhé roky patril známemu žilinskému hotelierovi Pavlovi Folkmanovi. Dom však patril vo svojej dlhodobej histórii od stredoveku rôznym majiteľom a aj v súčasnosti je vo vlastníctve majiteľov s iným menom. Prečo je tento dom tak známy? Predovšetkým ho charakterizuje v našom meste ojedinelá medená vežička, na ktorej je medená zástavka s dátumom 11. august 1886. Prečo práve tento dátum? Je to totiž dátum jedného z najväčších požiarov Žiliny, pri ktorom boli zničené skoro všetky domy na námestí, i tento dom. Iste je to ojedinelé pripomenutie takejto strašnej udalosti, možno Folkman to chcel ako odkaz dať ďalším generáciám svojej rodiny, možno i nám všetkým obyvateľom i návštevníkom mesta.

Dom pôvodne patril rodine Harhovských, Andrej Harhovský na prelome 17. a 18. stor. tu býval i s rodinou. Bol to superident evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline a on a jeho rodina v dome opatrovala jednu z najvýznamnejších postáv žilinskej histórie Jana Dadana ml. Tento významný tlačiar mal síce svoj dom s tlačiarňou na dnešnej Sládkovičovej ulici, ale v roku 1704 mu zomrela manželka, s ktorou nemali deti. Preto potom, ako ťažko ochorel, ho prichýlili do Harhovskeho domu a tam opatrovali až do jeho smrti v júli 1704. V dome bola i posmrtná rozlúčka, ktorú mal vtedajší evanjelický farár Daniel Krman ml. Aj preto vznikol dodnes rozšírený omyl, že Dadan a jeho tlačiareň boli v tomto dome. Tento omyl podporil aj známy žilinský historik 19. stor. Alexander Lombardini, ktorý na základe pohrebnej kázne Krmana – ktorá vyšla tlačou v roku 1704, tlačiareň priradil do domu Bottová 1. V polovici 19. storočia sa majiteľom domu stal Anton Abuda, ktorý tam býval spolu so 6 člennou rodinou. Dom už bol jednoposchodový a mal spolu až šesť izieb. Dom kúpil v roku 1881 Pavel Folkman, hostinský, po jeho smrti dom dostali jeho deti a v otcovej činnosti pokračoval syn Pavol Folkman. Ten v kaviarenskej časti domu zriadil vyhľadávaný UHU bar, v ktorom vystúpila aj známa černošská tanečnica pôvodom z USA, žijúca v Paríži pod umeleckým menom Josephine Bakerova. Pavol Folkman okrem tejto budovy vlastnil a dal postaviť v roku 1925 výletnú reštauráciu (tzv. Paľovu búdu) v časti mesta Chrasť, ktorá je v areály dnešnej Žilinskej univerzity na Veľkom diele a je v nej Univerzitné pastoračné centrum Žilinskej univerzity. Vtedy to bolo na kraji mesta v lesnom prostredí a mešťania tam chodili na prechádzky a výlety.

Po Folkmanovcoch sa dom na Bottovej ulici dostal do vlastníctva rodiny Karola Wilda, v období po roku 1949 do roku 1991 ho vlastnil štát. Bol tu na poschodí klub mládeže, kde sa konali zábavy, ale hrali sa tu i karty, biliard a šachy, na prízemí bola predajňa odevov.

Najstaršou časťou domu je gotická pivnica, nadzemná gotická časť bola zničená požiarom v roku 1521. Potom vznikla jednoposchodová renesančná časť domu s podlubím s valenou klenbou, preprestavnou v období baroka. Na začiatku 20. stor. dom pristavili v smere do Bottovej ulice a Makovického. V roku 1977 do prestavali a na poschodí zriadili klub mládeže. Dom po reštitúcii začiatkom devädesiatych rokov obnovila spolu s vežičkou rodina Wild.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Folkmanov dom. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA