Finančný palác

Hodžova 11

Autorom návrhu je Michal Maximilián Scheer. Architekt mal k dispozícii úzku lichobežníkovú nárožnú parcelu, kde do čela umiestnil centrálne schodište. Medzi dvoma krídlami budovy,  v centre pôdorysu v tvare A je átrium, okolo ktorého umiestnil  všetky funkčné  prevádzky.  Jednotlivé kancelárie sú   prístupné    z pavlačovej chodby. Átrium svojím presvetlením vnieslo do objektu odľahčenie a preslnenú  atmosféru. Polvalcovú hmotu schodiska odľahčil celoplošným presklením delenými medzipodestami a jemným vertikálnym členením sklenenej steny, ktoré umocňovalo dominantu nárožia a stavby. Vstup do objektu zvýraznil architekt polkruhovou markízou  podopretou troma stĺpmi. Hodnotí sa to ako vplyv sovietskych konštruktivistov. Vertikálne členenie sa zopakovalo aj na fasáde objektu.
V roku 1949 štvorpodlažný objekt nadstavali o jedno podlažie, čím došlo k potlačeniu dominanty polvalcovitého čelného schodiska. Táto stavba patrí k najlepším realizáciám architekta Scheera a zároveň stavbám v meste. Následná prestavba  schodiska v roku 1998  dala sklenenej stene masívny raster so zrkadlovým sklom. Zrušením markízy nad vstupom sa stratil pôvodný zámer architekta  - ľahkosť architektúry schodiska a nárožia, tak ako sa stratili aj ďalšie architektonické detaily.
V súčasnosti  budova stále patrí  k symbolom funkcionalistickej architektúry mesta, je to stavba, ktorá sa hlboko včlenila do povedomia občanov mesta. V súčasnosti tu sídli Prima banka Slovensko, a.s.

Zdroj: Ing. arch. Dušan Mellner

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3 - Evanjelický kostol. Zdroj: Dušan Mellner

Pamiatku môžete navštíviť
■ interiér nie je sprístupnený verejnosti.
■ exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA