Fest Anča

Fest Anča

Mesiac konania:  júl
Hlavný organizátor: Anča, o.z.

Festival Fest Anča sa prvý raz konal v roku 2008. Hlavnou ideou vzniku festivalu bolo zaplniť prázdne miesto v prezentovaní kvalitnej animovanej tvorby pre dospelých na Slovensku. V medzinárodnom kontexte chce festival upozorniť na špecifiká animácie v slovenskom i širšom stredoeurópskom regióne.
Program festivalu je obohatený o besedy, workshopy a koncerty. Podujatie je súčasťou Žilinského kultúrneho leta.

   


 

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA