Evanjelický kostol a.v.

Interiér Evanjelického kostola a.v.Martina Rázusa 2

Autorom návrhu je Michal Milan Harminc. Vychádza z realizovanej predlohy evanjelického kostola na Legionárskej ulici v Bratislave. Na základe požiadaviek biskupa Fedora Ruppeldta bolo upravené umiestnenie projektu. Pri stavebných prácach sa našlo praveké urnové pohrebisko.  Kostol má hlavnú centrálnu loď s emporou pre veriacich, s možnosťou rozšíriť ju do vedľajšieho priestoru, kde sú sústredené priestory pre kultúrnu činnosť. Architektúra je čistá a elegantne ju dopĺňa travertínový obklad podnože a atiky. Veža je asymetricky umiestnená oproti kostolnej lodi, ale opticky je na vrchole návršia. Vnútorný interiér je jednoduchý a prostý podľa zásad evanjelickej cirkvi. Na čelnej stene je riešený oltár vo forme vitráže a po bokoch je umiestnený organ, ktorý svojimi píšťalami vertikalizuje celý priestor oltára.
Ku kostolu prislúcha fara, od staviteľa Kováča, ktorá svojou architektúrou kostol dopĺňala, a tak vytvárala jedinečný ucelený komplex modernej architektúry. Súčasná prestavba fary definitívne zlikvidovala architektonický kvalitné dielo.

Zdroj: Ing. arch. Dušan Mellner

Fotogaléria:
Obr. 1 - Evanjelický kostol v súčasnosti. Zdroj: Mesto Žilina
Obr. 2, 3 - Evanjelický kostol. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
■ interiér po dohode na Evanjelickom farskom úrade od 8.00 - 14.00 hod. 
 interiér počas pracovných dní alebo v nedeľu pred bohoslužbami.
■ exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: A4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA