SPHÉRA

SPHÉRA

Sphéra Juraja Gábora rastie vďaka vašej podpore – pridajte sa na TU a vstúpte do nej ako prví.

Dielo Juraja Gábora Completing the Sphere, na ktorého realizácii od decembra 2020 pracujeme, je víziou monumentálnej architektonickej premeny priestoru Novej synagógy. Dokončenie pomyselnej gule, ktorú do kubusu kostola vpísal jeho architekt Peter Behrens v roku 1931, vytvára predpoklad na iné neopakovateľné zažívanie jej premenlivého programového obsahu. Architektúra Sphéry Juraja Gábora sa stane na celý rok 2021 scénou pre všetky výstavy, zvukové projekty, divadelné, pohybové a tanečné predstavenia.

“Moje intervencia do výstavného priestoru Novej synagógy spočíva v architektonickom doplnení kupoly do celého tvaru gule – Sphéry s priemerom 16 metrov prostredníctvom drevenej konštrukcie. Je to jednoduché, ale monumentálne gesto. Jednou z línií projektu je skúmanie vzťahu tela a architektúry, ako ho chápe napr. Christiana Norberg-Schulz. Takýto vstup do architektúry Novej synagógy rozčlení priestor po novom, divákom umožní hľadať nové spôsoby, ako ho zažívať a vzťahovať sa k nemu. V rôznych fázach realizácie budú mať diváci či návštevníci umožnený prístup do rôznych častí priestoru. Konštrukciu polgule bude zdola podopierať system drevených lát a hranolov, ktoré vytvoria protipól k vyprázdnenému vnútornému priestoru Sphéry – akýsi les, húštinu, neprehľadnosť. Táto časť je však rovnako dôležitá a v určitej fáze projektu bude umožnený prístup len do nej. Inokedy zase len do spodnej časti vnútra Sphéry, alebo naopak len do jej vyvýšenej časti. Doplnenie kupoly a vytvorenie Sphéry v architektúre Novej synagógy nie je koncipované ako finálne dielo ale východisko pre intervencie ďalších umelcov. Ponúkam túto monumentálnu platformu ako otvorenú výzvu k participácii – k napĺňaniu živým premenlivým obsahom. Hľadám sólistov i zoskupenia performerov, ktorí by radi vytvorili predstavenia pre špecifickú scénu a jej kontext. Tie budú dramaturgickým programovým pendantom výstav súčasného umenia a zvukovej produkcie, ale ďalších eventov, festivalov, koncertov, diskusií i komunitných akcií, ktoré sa už v Synagóge konajú pravidelne a tradične.” (Juraj Gábor)

Jurajov projekt pre nás začal ešte v roku 2016 a autor mu venoval štyri roky príprav, ktoré sa netýkali len obsahu, ale aj technického riešenia monumentálneho architektonického vstupu do priestoru. Dokončovanie pomyselnej gule z kupoly Synagógy po zem bude v úvodných mesiacoch roka 2021 najmä manuálnou tesárskou výzvou, ktorá bude celá prístupná verejnosti – môžete pravidelne nakuknúť, ako pokračujeme v štandardných otváracích dňoch a hodinách od utorka do nedele, od jednej do siedmej. Drevená konštrukcia na pomedzí architektúry a sochárstva upriamuje pozornosť na neviditeľnú guľu (s priemerom 16 metrov), ktorá je architektom Petrom Behrensom vkreslená do kubusu stavby žilinskej synagógy z roku 1931. Jurajova funkčná drevená konštrukcia bude kópiou debnenia kupoly nad centrálnym priestorom. Bude voči nej zrkadlovo umiestnená a položená na drevených stĺpoch nad podlahou výstavného priestoru. Kultúrny a výstavný priestor sa funkčne a významovo rozdelí na ten v guli (vnútri Sphéry) a mimo nej – pod balkónmi a na nich(vonku). Guľová pochôdzna podlaha vytvorí rôzne priestupné, priehľadné a kontaktné divácke rozhranie.

Prípravu, rast a stavbu Sphéry môžete sledovať aj online na fotografiách na Flickri, program intervencií, výstav, akcií a stretnutí s autorom nájdete vždy na www.novasynagoga.sk.

Photo gallery

TIK na Facebooku

SEARCH

Through
Add crossing points

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA