Drevoúnia (Budova Krajskej prokuratúry)

Moyzesova č. 20

Na rohu ulíc 1. mája a Moyzesovej postavil národný podnik Drevoúnia Žilina šesťpodlažnú budovu so suterénom. Projekt budovy vypracoval v novembri 1947 architekt M. M. Scheer a po vybavení príslušných povolení sa v roku 1948 začalo so stavbou, ktorá sa pravdepodobne dokončila v roku 1950.

Drevoúnia Žilina vznikla z viacerých samostatných súkromných firiem v povojnovej etape rozvoja drevárskeho priemyslu na Slovensku ako podnik na spracovanie mäkkej gulatiny. Spolu s Drevoindustriou Bratislava, zaoberajúcou sa druhostupňovým spracovaním dreva, mali viacero závodov, vrátane výroby nábytku.

Architekt Scheer navrhol administratívnu budovu s pôdorysom do „u“ a hlavným vchodom z Moyzesovej ulice. V projekte má každé podlažie 620 metrov štvorcových. Šírka budovy od ulice 1. mája je 37 metrov, dĺžka v smere po Moyzesovej ulici 20 metrov. V suteréne boli projektované pivnice, kotolňa, technické sklady a sklady nábytku, ktorý sa mal predávať v obchodných miestnostiach v časti prvého podlažia. Tu bol projektovaný aj prejazd áut do dvora a do podzemných garáží. Na prvom podlaží v ľavej časti od ulice 1. mája bol projektovaný byt, podobne až do piateho podlažia. Byt pre zamestnancov tvorili dve izby, kuchyňa a príslušenstvo, pričom na prvom a druhom podlaží bola i terasa. Na všetkých podlažiach, okrem šiesteho, boli kancelárie, zasadačky, sklady, archívy a podobne. Na šiestom podlaží bol projektovaný priestor pre hostí – jedáleň, kuchyňa, klubovňa, práčovňa so sušiarňou, tri hosťovské izby s príslušenstvom a terasa. Výťah v strede budovy chodil od prvého podlažia.

V päťdesiatych rokoch sídlil v budove aj Okresný národný výbor v Žiline. Bol orgánom štátnej správy pre okres, stavebným úradom a mal mnohé ďalšie právomoci. V rokoch 19601962 sa presťahovala z Prahy do Žiliny Vysoká škola dopravná a od septembra 1960 získala okrem iných i túto budovu. Umiestnila v nej svoj rektorát, dekanáty fakúlt, katedry a ústavy. V priestoroch bývalých obchodných miestností na prvom podlaží sa vybudovala dopravná sála Katedry železničnej dopravy a prepravy s modelovým koľajiskom vo veľkosti H0 a modelmi vlakov nemeckej firmy PIKO.

Po dostavbe nových priestorov vysokej školy na Veľkom diele v marci 2005 sa tam vtedy už Žilinská univerzita v Žiline presťahovala a budovu na Moyzesovej ulici predala v roku 2006 Krajskej prokuratúre v Žiline.dočasne prenajala tieto priestory Okresnému súdu v Žiline, ktorý si v tom čase rekonštruoval svoju budovu na Hviezdoslavovej ulici. V súčasnosti sídli v budove Krajská prokuratúra v Žiline.

Autor projektu Milan Maximilián Scheer, rodák z Považskej Bystrice, bol absolventom nemeckej techniky v Brne. Po jej ukončení pracoval v Žiline, ale svojimi projektmi presiahol hranice žilinského regiónu a progresívnymi myšlienkami, ktoré si priniesol zo svojich štúdií, intenzívne ovplyvňoval domácu architektonickú scénu. V roku 1948 sa stal spoluzakladateľom Stavoprojektu na Slovensku a viedol krajský ateliér v Žiline. V Žiline po ňom zostali uskutočnené projekty takých významných budov, ako sú napríklad Finančný palác, obytná kolónia Svojdomov, obchodný dom Hustý, Štátna ľudová škola na Závaží, Saleziánsky ústav, obchodíky na Farských schodoch, kníhtlačiareň na Hviezdoslavovej ulici a množstvo rodinných domov a účelových budov projektovaných v rokoch 1926 – 1951.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Budova Krajskej prokuratúry v Žiline - bývalá administratívna budova Drevoúnie a neskôr rektorátu ŽU. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3 - Projekt M. M. Scheera – pohľad z Moyzesovej ulice. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA