Doprava

Užitočné informácie Užitočné informácie

Úrady a inštitúcie Úrady a inštitúcie

Zdravotnícke služby Zdravotnícke služby

Polícia Polícia

Poisťovne Poisťovne

Cirkev Cirkev

Doprava Doprava

Iné inštitúcie Iné inštitúcie


Doprava (železničná, autobusová, letecká, parkovanie a pod.)

Železnice SR, železničná stanica
P. O. Hviezdoslava, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 229 51 54
E-mail: info@slovakrail.sk
Web: www.slovakrail.sk 
         www.cp.sk

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Košická 2, 010 65 Žilina
Tel.: +421 (0)41 500 44 94 
E-mail: sekretariat@parkovaniezilina.sk
Web: www.parkovaniezilina.sk

SAD Žilina, a. s., autobusová stanica
J. Milca, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 565 19 38 
E-mail: sadza@sadza.sk
Web: www.sadza.sk 
         www.cp.sk

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Tel.: +421 (0)41 566 01 11 
E-mail: dpmz@dpmz.sk
Web: www.dpmz.sk

Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
Letisko, 013 41 Dolný Hričov
Tel.: +421 (0)41 506 81 00, 
                (0)903 533 601 
E-mail: operate@airport.sk
Web: www.letisko.sk

 


Ďalšie praktické informácie nájdete v Žilinskej infobanke.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA WEATHER