Doprava v Žiline

O Žiline Základné údaje

Historické dokumenty a insígnie Historické dokumenty a insígnie

Ako sa dostať do Žiliny Ako sa dostať do Žiliny

Doprava Doprava v Žiline

Parkovanie Parkovanie a bezpečnosť


Doprava v Žiline

Mestská hromadná doprava v Žiline

Dopravu na linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Žiline zabezpečuje 24 hodín denne Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ). Pri cestovaní linkami MHD Žilina platí pásmová tarifa. Cestovanie na jednom spoji je rozdelené do dvoch pásiem. Cestovné lístky pre jedno pásmo platia pre cestu maximálne v dĺžke 5 po sebe nasledujúcich zastávok (nástupná zastávka sa nepočíta). Cestovné lístky pre dve pásma platia pre neobmedzene dlhú cestu na jednom spoji. 
Cestovné lístky sa predávajú mimo vozidla (automaty na zastávkach, novinové stánky, predajné miesta DPMŽ); v prípade nutnosti je možné využiť doplnkový predaj lístkov u vodiča. K dispozícii sú jednorazové papierové cestovné lístky (prestupné, neprestupné), predplatné čipové karty na viac ciest a turistický lístok (24 hodinový, 2 pásma, prestupný). Pri preprave batožiny a zvierat sa vyžaduje samostatný lístok. Pri nástupe do vozidla je nutné si ihneď označiť cestovný lístok v označovači pri dverách.
Je možné kúpiť si lístok aj prostredníctvom mobilného telefónu zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 1155.

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
Kvačalova 2, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 566 01 11
E-mail: sekretariat@dpmz.sk
Web: www.dpmz.sk
vyhľadať spojenie vyhľadať spojenie DPMŽ

Ďalšie informácie pre motoristov nájdete v sekcii Služby pre motoristov.
Pohodlný odvoz na miesto určenia pre vás v Žiline zabezpečujú prevádzkovatelia taxislužieb

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA