Dom Žiga Wertheimera

Ulica Republiky č. 10

Ulica republiky sa nachádza na území, ktoré Žilinčania nazývali Závažie, prípadne Na Závaží. Rozprestieralo sa od Váhu smerom ku dnešnému Hlinkovmu námestiu s ulicami Národná, Štefánikova, Milcova, Pivovarská a ďalšími. Výstavba domov začala na Ulici republiky najmä od dvadsiatych rokov 20. storočia. Dovtedy tu boli polia, pasienky a potok Všivák s troma jazierkami, do ktorého sa vlievala voľne tečúca voda z prameňa vodného zdroja Studničky.

Jednu z významných stavieb na tomto území si nechal postaviť Ing. Žigo Wertheimer. Narodil sa v roku 1896 v blízkej obci Divinka, odkiaľ prišiel do Žiliny v roku 1906 študovať 8-ročnú Uhorskú kráľovskú štátnu hlavnú reálnu školu. Ukončil ju v roku 1914 maturitnou skúškou a v štúdiu pokračoval na vysokej škole, kde získal titul stavebného inžiniera. Vrátil sa do Žiliny a býval v dome svojho brata advokáta JUDr. Júliusa Wertheimera na terajšej Ulici republiky č. 8. V roku 1927 získal koncesiu na projektovanie domov v Žiline. Vo svojom ateliéri zamestnal v rokoch 1928 až 1932 neskôr významného stavebného inžiniera a projektanta Alojza Jescha. Koncesia na projekčnú činnosť mu bola síce pozastavená v roku 1941, ale bol tak významným a kvalitným projektantom, že aj potom projektoval mnohé významné stavby.

V roku 1937, keď ešte stále býval u brata, si kúpil vedľajší prázdny pozemok za 135 000 Kč a v roku 1938 na ňom postavil spolu s manželkou Júliou, rodenou Wittmannovou, už spomínaný štvorpodlažný dom podľa vlastného projektu. Stavbu povolil Okresný úrad v Žiline 15. októbra 1938, dom mu stavala stavebná firma Ing. Vojtecha Friednera. Pôvodné plány domu z augusta 1938 boli zmenené v septembri 1938.

Vo vyvýšenom suteréne domu bola garáž s vjazdom od vtedajšej Ulice 28. októbra, ústredné kúrenie, sušiareň, komory a kuchyňa s izbou pre domovníka. Na prvom zvýšenom podlaží štvorizbový byt a ateliér majiteľa. Na druhom podlaží boli 4 izby, izba slúžky, kuchyňa, sociálne zariadenie a dva balkóny. Na treťom podlaží sa nachádzali dva byty s príslušenstvom. Stavba domu bola ukončená kolaudáciou 11. februára 1939. Dom okrem Wertheimerovcov obývali i podnájomníci – rodina Feinerová, rodina notára Jozefa Bučeka a rodina Grigarová.

V období rokov 1941 až 1945 bol dom pod národnou správou, pričom Wertheimerovi ostal ateliér na prvom podlaží a v susednej miestnosti mal ateliér správca domu Mikuláš Schestág – Šesták, mestský staviteľ a jeden zo spolutvorcov stavby mestskej tržnice. Od júla 1945 sa stal správcom domu jeho majiteľ Žigmund Vavrín – Wertheimer, ktorý si zmenil meno. Od roku 1947 bola národná správa domu zrušená a majetok ponechaný Žigmundovi Vavrínovi s manželkou. Dom je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve a po celkovej rekonštrukcii a nadstavbe o dve podlažia má obytnú a sčasti komerčnú funkciu. Vykurovanie sa zmenilo na etážové a pôvodná garáž v ľavej časti objektu plní úlohu uzatvárateľného prejazdu na súkromné parkovisko áut v nádvornej časti domu.

Ing. Vavrín – Wertheimer vo svojej rozsiahlej činnosti sa zaoberal projektovaním rodinných domov, hotelov, tovární, letísk a iných väčších stavieb. Zúčastnil sa súťaže na stavbu Neologickej synagógy v Žiline, súťaže na stavbu letiska v Prahe - Ruzyni, v rokoch druhej svetovej vojny projektoval pre Slovenu Žilina. Po roku 1945 projektoval stavby továrenských budov pre Bavlnárske závody v Ružomberku, v mestách Liptovský Mikuláš, Nižná nad Oravou ako i Harmanecké papierne v Harmanci, stavby rôznych budov v Čadci, školu v Kysuckom Novom Meste a iné. V Žiline projektoval hotel Astória, Všeodborový robotnícky dom na Štefánikovom námestí, domy Samuela Poppera, Jozefa Krupca a ďalšie. Ako funkcionár židovskej náboženskej obce a stavebný odborník vykonával stavebný odborný dozor pri stavbe Neologickej synagógy v Žiline v rokoch 1929 až 1931, odkiaľ je pravdepodobne jediná zachovaná fotografia jeho osoby.

Žigmund Vavrín – Wertheimer bol tiež členom výboru Športového klubu v Žiline. Zomrel 26. júna 1956 v Žiline a pochovaný je na žilinskom židovskom cintoríne.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pohľad na dom po rekonštrukcii z Ulice republiky v roku 2015. Zdroj: Archív autorov
Obr. 2 - Pohľad na dom po rekonštrukcii z Pivovarskej ulice v roku 2015. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3, 4 - Projekt hlavnej fasády (vľavo) a zo strany Pivovarskej ulice (vpravo) z roku 1938. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 5 - Ing. Wertheimer (vpravo v bielom plášti) na stavbe kupoly neologickej synagógy v roku 1930. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA