Dom Slovenskej lesnej a drevopriemyselnej účastinnej spoločnosti

Ulica M. R. Štefánika č. 11

Majitelia Slovenskej lesnej a drevopriemyselnej účastinnej spoločnosti Emanuel EllenbogenJozef Preiss kúpili v roku 1926 od rodiny Wolfovej za 78 000 Kč pozemok, na ktorom chceli vybudovať nové sídlo svojej firmy. Stavebné povolenie dostali 3. apríla 1928 a stavbu skolaudovali koncom roka 1928. Nepostavili ju ale podľa pôvodných plánov, vypracovaných v Bratislave 6. marca 1928 arch. Weinwurmom, ale podľa zmenených plánov z 20. marca 1928, pod ktorými sú podpísaní architekti Fridrich WeinwurmIgnác Vécsei. Títo známi architekti, pracujúci v spoločnom ateliéri v Bratislave, vypracovali pre Žilinčanov viaceré úspešné projekty budov, akými boli napríklad projekt už neexistujúcej budovy Považskej agrárnej a priemyselnej banky na Námestí Slobody, Vily Dr. Neumanna na ulici Vojtecha Tvrdého a Obytného a obchodného domu Dr. Kováča v parku SNP. 

Stavbu realizovala žilinská stavebná firma Ing. Armína Windholza. Okrem sídla firmy mala slúžiť aj na bývanie jej majiteľov. Vo zvýšenom suteréne sa nachádzali tri kancelárske miestnosti, pivnice, miestnosť ústredného kúrenia, izba a kuchyňa domovníka. Na prvom nadzemnom zvýšenom podlaží mali majitelia firmy obytné priestory – tri izby, halu, jedáleň, kuchyňu, izbu slúžky a sociálne zariadenie, čo bolo identické aj na druhom podlaží. V nádvornej časti sa nachádzala ďalšia obytná budova so suterénom, kde boli dve garáže a hospodárska miestnosť. Na nadzemnom prvom podlaží bola izba, kuchyňa a sociálne príslušenstvo a to isté i na druhom podlaží. Prístup do nádvornej časti bol z ulice 2,6 metra širokým priechodom v ľavej časti domu, z ktorého sa vstupovalo aj do obytnej časti. Budova mala mať pôvodne do ulice balkóny, proti čomu protestovali susedia a stavebný úrad ich napokon nepovolil. V dome bývala rodina Jozefa Preissa – manželka Etela a pravdepodobne i rodina Emanuela Ellenbogena – manželka Edita a dcéra Magda.

Firma Slovenská lesná a drevopriemyselná účastinná spoločnosť vznikla na základe spoločenskej zmluvy uzavretej pred žilinským notárom JUDr. Jánom Brežným 5. júla 1923. Obidvaja majitelia zakladali firmu s podielom 150 000 Kč, pričom ich mesačný plat bol 2 500 Kč. Spoločnosť nakupovala a predávala drevo, zaoberala sa aj zakladaním píl a spracovaním dreva. Obchodovali aj s drevárskymi strojmi. Darilo sa im, vyvážali drevo i mimo Československa, prostredníctvom lodnej prepravy cez Labe i do Hamburgu a do zámoria, tiež do susedných krajín Maďarska, Rakúska a prostredníctvom príbuzných Ellenbogena obchodovali tiež v dnešnom Rumunsku, odkiaľ Ellenbogen pochádzal. Svojím obchodovaním bohatli, kúpili v Žiline ďalšie veľké domy na dnešnej Národnej ulici a patrili k najbohatším Žilinčanom. Boli tiež majiteľmi ďalšej drevárskej spoločnosti TISA.

Pred II. svetovou vojnou spolu s rodinami nútene v roku 1938 emigrovali do Londýna. Predtým predali spoločnosť i dom nemeckej spoločnosti Lohbeck z Düsseldorfu a za správcu svojej ďalšej spoločnosti TISA ustanovili obchodníka s drevom Ľudovíta Niedauera (Niedobu). Ten v roku 1942 kúpil dom na Štefánikovej ulici č. 11 od nemeckej spoločnosti za 88 089 Ks a spolu s manželkou sa stali jeho majiteľmi do roku 1945. Vtedy mu skonfiškovali v prospech štátu drevárske spoločnosti aj dom. Až do roku 1951 pokračovalo riešenie sporu o spoločnosť i dom. Bývalí majitelia Ellenbogen a Preiss požadovali z Londýna vrátenie majetku, avšak dom bol poštátnený a pôvodným majiteľom nevrátený a v rámci reštitúcie dostali len akcie spoločnosti.

V rokoch 1945 až 1948 mala v dome kancelárie Demokratická strana a v pivničných priestoroch bola veľkovýroba obuvi firmy Štefánka. V tom čase sa nachádzalo v budove 10 kancelárií, 3 dielne a dva sklady. Od roku 1948 sídlila v budove Krajská odborová rada v Žiline. V roku 1960 pri zrušení Žilinského kraja Krajská odborová rada zanikla a uvoľnené priestory dostal Okresný ústav národného zdravia v Žiline, ktorý tu zriadil TBC dispenzár. Slúžil ako lekárska poradňa, ošetrovňa a na včasné aktívne vyhľadávanie pľúcnych chorôb.

Súkromná spoločnosť kúpila v roku 2008 budovu od Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline a prestavala ju do dnešnej podoby.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Dom slovenskej lesnej a drevopriemyselnej účastinnej spoločnosti (vpravo) pred prestavbou v roku 2006. Zdroj: Jozef Feile
Obr. 2 - Prestavba a nadstavba domu 2008. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3 - Dom po prestavbe v roku 2009. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA