Dom Sestier Matky Terezy

Dom sestier Matky Terezy, Dolný val č. 24Dolný val č. 24

Dom je situovaný v radovej zástavbe bloku vymedzeného zo severnej strany ulicou Na priekope, zo západnej strany Sládkovičovou ulicou, z južnej ulicou Dolný val a z východnej Hodžovou ulicou. Hlavná fasáda je obrátená do ulice Dolný val. Ide o podpivničený, dvojpodlažný a dvojkrídlový objekt postavený na pozdĺžnej parcele s pôdorysom v tvare „L“. Hlavný vstup je z ulice Dolný val. V zadnej časti objektu je situované dvojramenné kamenné schodisko s dekoratívnou mrežou. Na prízemí aj poschodí sú dva samostatné dvojizbové byty s kuchyňou aj príslušenstvom, do ktorých sa vchádza zo schodiskovej siene. Suterén domu je trojpriestorový s dvoma samostatnými vstupmi a pivnicezaklenuté traverzovými klenbami. V interiéri sa zachovali pôvodné drevené výplne vstupov aj okenné výplne na fasádach. Miestnosti majú rovné stropy a drevenú podlahu – palubovku. Uličná fasáda je trojosová, plasticky členená soklom a kordónovou rímsou, v ľavej polovici korunnou rímsou, v pravej ukončuje fasádu trojuholníkový štít s dvoma okienkami. Vertikálne člení fasádu nárožné bosovanie, ktoré sa opakuje aj v jej strede a delí ju na dve polovice. Dvorová fasáda je päťosová, hladká a horizontálne členená kovovou pavlačou. Dvorové krídlo v oboch podlažiach tvoria sanitárne zariadenia prístupné pavlačou. Uličné krídlo ma sedlovú strechu a dvorové pultovú, obidve prekryté plechom. Dekoratívne je riešené ukončenie komína. Objekt je pomerne dobre zachovaný, zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie sú v dobrom stave, ale fasády sú čiastočne poškodené. Dom vznikol ako novostavba na parcele, kde stál starší dom. Svojou hmotou aj architektonickým stvárnením vhodne zapadá do celkového charakteru zástavby. Stavba predstavuje typ mestského domu a svojou dispozíciou, ako aj výrazom exteriéru a interiéru je nositeľom pamiatkovej hodnoty.

Dom vznikol ako novostavba na začiatku 20. stor. v eklektickom slohu. Predstavuje typ mestského nájomného domu s pavlačou. Z umelecko-historického hľadiska a hľadiska architektúry je zaujímavá uličná fasáda s romantizujúcimi eklektickými prvkami, pripomínajúcimi vzdialene zámockú architektúru, najmä uplatnením režného muriva, tvarom okenných výrezov a plastickým stvárnením fasády. Dobre je riešený aj vstup do objektu zasunutím do hĺbky stavby, čím sa vytvoril krytý vstup s kovovou dvojkrídlovou bránkou s monogramom „JH“.

Zástavba na tomto mieste bola určite pred rokom 1849, odkedy existuje prvý zoznam majiteľov domov. Pravdepodobne tu stál prízemný dom už od 17.-18. stor. V roku 1849 tu mal dom č. 212 Štefan Belák a bývalo tu 5 osôb. Dom mal len jednu izbu a jednu komoru. Rodina Belák bývala v tomto dome až do roku 1900, vtedy ho predala Jánovi Folkmanovi za 4 000 korún, ten ho vzápätí predal MUDr. Jozefovi Hoffmannovi za 7 000 korún. Nevieme presne, kedy nový majiteľ dom asanoval a postavil nový súčasný dom. Stalo sa to medzi rokom 1900 až 1910, po tomto roku sa Žilina stala stavebným úradom a nemá v evidencii túto stavbu. V súčasnosti je jeho orientačné číslo v dôsledku asanácií domov na ulici 24. Dom po smrti MUDr. Hoffmanna dostala manželka Mária, v roku 1963 ho predala Márii Vicenovej, ktorá vlastnila dom v ďalších rokoch. V júni 1990 prišli do Žiliny prví príslušníci Rehole menších bratov kapucínov – Ing. Leopold Ivan Nemček a Augustín Andrej Filipovič (neskorší prvý gvardián). Po svojom príchode do mesta bývali v byte na sídlisku Hliny VII. V roku 1992 zmenili kapucíni v Žiline svoje ubytovanie. Opustili byt na sídlisku Hliny VII a nasťahovali sa do rodinného domu na Dolnom vale 24. Tento jednoposchodový domček vlastnila Mária Vicenová, ktorá v darovala tento dom kapucínom. Sama si ponechala iba jednu izbičku. Dňa 22. júla 1997 zomrela pani Mária Vicenová a jej dom na Dolnom vale sa definitívne stal kláštornou budovou. V priebehu leta 1999 opustili kapucíni dom na Dolnom vale a nasťahovali sa do budovy niekdajšieho jezuitského kláštora. Dňa 1. decembra 1999 sa do domu nasťahovali Misionárky lásky (sestry Matky Terezy), ktoré prišli z Čadce do Žiliny. Po roku 1999 dom slúži ako sídlo Kongregácie misionárok lásky, známejší je názov Sestry Matky Terezy. Túto kongregáciu založila Matka Tereza, vlastným menom Agnes Gonxhe Bojaxhiv pôvodom z Kosova (1910 – 1997). Kongregácia bola schválená v roku 1950 a má sídlo v Kalkate v Indii, kde Matka Tereza dlhé roky pôsobila. Sestry matky Terezy majú za cieľ pomáhať najchudobnejším na celom svete, v našich podmienkach v Žiline pomáhajú najmä Rómom. Do Žiliny prišli sestry z Čadce.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Dom Sestier Matky Terezy v roku 2020. Zdroj: TIK Žilina
Obr. 2, 3 - Dom Sestier Matky Terezy v roku 2007. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA