Dom odborov

Antona Bernoláka č. 51

Po roku 1955 sa začalo budovať sídlisko Hliny na nezastavanom pozemku medzi nemocnicou, mestskou tržnicou a vilovou štvrťou Malá Praha. Predtým tu boli iba polia, močiare a jamy, z ktorých sa ťažila hlina pre tehelňu. Projekt prvého žilinského sídliska zloženého z 8 menších samostatných častí Hliny I. – VIII. spracoval žilinský architekt Ferdinand Čapka, ktorý zároveň vypracoval aj víťazný návrh na budovu Krajského odborového domu. Jeho výstavba prebiehala v rokoch 1958-1963. V interiéri budovy boli vitráže od Fera Kráľa a umelecké diela Rudolfa Uhra.

Dnešný Dom odborov postavený na bývalom námestí Ľudovíta Štúra, predtým Leninovom námestí a ešte predtým Námestí Krajskej odborovej rady sa stal centrom kultúrneho a spoločenského života Žiliny. Nachádza sa v ňom estrádna hala, veľká scéna, ktorá slúži aj ako kinosála, malá scéna, niekoľko klubových miestností pre výstavné, konferenčné, prednáškové aj spoločenské účely. Okrem toho denný bar aj bufet. V časti budovy dlhé roky sídlil Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska, až kým sa nepresťahoval do novej budovy postavenej práve pre OV KSS. Potom tu krátko pôsobil aj Mestský národný výbor, kým sa po zrušení OV KSS nepresťahoval do jeho budovy kde pôsobí dodnes. Dom odborov mal kapacitu 1350 miest a za desať rokov jeho pôsobnosti čiže od roku 1963 do roku 1973 sa tu uskutočnilo 77 351 akcií, ktoré navštívilo 4 179 454 ľudí. Všetky podujatia za uvedené roky navštívilo viac ako 6,2 milióna ľudí.

Po ďalších 40-tich rokoch pôsobenia Domu odborov sa tieto čísla najmenej štvornásobne zväčšili, ale to je len laický odhad, nikto to už asi nezráta. Dom odborov teda začal svoju činnosť v roku 1963 a na Veľkej scéne sa uskutočnili aj divadelné a operetné predstavenia, najmä hercov z Martina a z Bratislavy. V estrádnej hale sa uskutočňovali koncerty s vystúpeniami známych spevákov. Založením Kina Klub sa začali premietať filmy pre náročného diváka. V estrádnej hale sa konali už pravidelné Randezvous mladých o piatej a sobotné večery boli vyhradené programu Tancujeme do druhej v noci. Taktiež sa tu organizovali reprezentačné plesy, stužkové, vystúpenia známych českých aj slovenských spevákov. Na Veľkej scéne zasa vystúpenia populárnych hercov a zabávačov. Častými boli najmä predstavenia Radošinského naivného divadla, ktoré boli vždy vypredané. V pravidelných mesačných číslach Kultúrneho života Žiliny sa prezentovali všetky zaujímavé akcie Domu odborov. Organizovali sa tu rôzne besedy, kurzy, podujatia pre deti, výstavy. Činnosť Domu odborov sa stala známou aj v širokom okolí a pravidelne sem prichádzali nielen obyvatelia Žiliny, ale aj z vidieka a okolitých menších miest.

Pre deti sa uskutočňovali kurzy hrania na hudobné nástroje, jazykové kurzy, spoločenských tancov, výstavy Doprava, ktoré organizoval Klub Gama. Stretnutia so zaujímavými ľuďmi, besedy, kluby učiteľov dôchodcov, klub učňovskej a študujúcej mládeže. Dlhé roky tu pôsobil ODBORÁRIK - detský spevácky zbor, ktorý sa zúčastňoval vystúpení nielen doma, ale aj mimo hraníc Slovenska a všade si získaval uznanie a vyhrával mnohé medzinárodné súťaže. ODBORÁRIK a jeho dirigent Zlatoň Babík svojou prácou preslávil Žilinu po celej Európe. V Dome odborov sa uskutočňovali aj medzinárodné súťaže spoločenských tancov, premietali filmy s ochranárskou tematikou. Od roku 1987 sa tu pravidelne usporiadal Slovenský jazzový festival, na ktorom vystupovali domáci aj zahraniční speváci a hudobníci. Činnosť Domu odborov je taká bohatá, že len vymenovanie základných okruhov by stačilo na vydanie publikácie. V roku 2012 bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia budovy podľa návrhu Ing. arch. Ľubomíra Krúžela

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pohľad na Dom odborov v roku 2015. Zdroj. Jozef Feiler
Obr. 2 - Dom odborov. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 3 - Dom odborov. Zdroj: Archív autora

Pamiatku môžete navštíviť
■ exteriér
interiér počas otváracích hodín Domu odborov Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B5

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA