Dom M. M. Scheera

Ulica Andreja Kmeťa č. 1

Územie Kálova bolo zastavané od stredoveku množstvom menších prízemných domov, medzi nimi bol i mestský špitál – chudobinec spolu s mestskými pozemkami určenými na financovanie chudobinca. Územie dnešného Parku SNP pôvodne nebolo zastavané, prvá výstavba tu začala až po vybudovaní parku na konci 19. storočia. Postupne sa domy na Kálovskej ceste a jej križovatke s dnešnou Kmeťovou ulicou začali meniť a vyrástli tu pekné moderné secesné a najmä funkcionalistické domy. Krásne prostredie v bezprostrednej blízkosti s vtedy jediným parkom v meste prilákalo najbohatších Žilinčanov k výstavbe svojich obytných domov.

Bolo tu i sídlo žilinských remeselníkov – jedna z najkrajších budov mesta – Remeselnícky dom, hotel Slovan a tiež reštaurácia a liehovar Gajdoš – Gádor, projektovaný jedným z najvýznamnejších uhorských architektov Marcelom Komorom z Budapešti. Architekt Komor projektoval napr. v roku 1898 uhorský pavilón pre svetovú výstavu v Paríži 1900, v roku 1911 nielen Hotel Palace na Rákociho ulici, Národné divadlo a neskoršie ďalších 11 verejných a súkromných budov v Budapešti, ale aj v Subotici a Oradei. Spolu s architektom Deziderom Jakabom vyhral v roku 1906 súťaž na projekt budovy bratislavskej Reduty (dnešné sídlo Slovenskej filharmónie), ktorá bola postavená v rokoch 1913 až 1919.

V tomto prostredí sa nachádzal tiež hostinec a stajne pre kone obchodníka Mórica Lilienthala a ďalšie domy s číslami 235 a 236. Po vyhlásení dražby na majetok Mórica Lilienthala kúpil ho 24. apríla 1937 Ing. arch. Michal Maximilián Scheer s manželkou Hedvigou Reissovou za 187 100 Kč. Ten v tom čase síce býval vo svojom vlastnom dome postavenom v roku 1933 na dnešnej Ulici republiky, ale ako veľmi úspešný architekt potreboval investovať finančné prostriedky, a preto a rozhodol postaviť nové väčšie rodinné sídlo i s ateliérom. Vytvoril projekt pôvodne trojpodlažného nárožného domu ulíc Andreja Kmeťa a Šrobárovho sadu (dnes Sad SNP).

Podľa plánov z 10. apríla 1937 na trojpodlažnú budovu začal stavať 3. mája 1937, stavebné povolenie však dostal až 1. júna 1937 v dôsledku sporu s majiteľom oproti stojaceho hotela Slovan. Medzitým 11. mája 1937 zmenil Scheer svoje plány a postavil päťpodlažnú budovu, kolaudovaná bola 24. novembra 1937.

Zaujímavosťou projektu bol fakt, že v suteréne mal pôvodne naplánovaný aj protiletecký kryt s protiplynovou komorou, čo sa však nerealizovalo. Zostalo tam len ústredné kúrenie a pivnice. Na prvom podlaží mal dve garáže, dve obchodné miestnosti – ako obchody sa využívajú doteraz, dve kancelárie, práčovňu a jednoizbový byt pre domovníka. Na druhom podlaží sa nachádzali dva byty. Jeden bol štvorizbový s izbou pre slúžku a dvoma sociálnymi zariadeniami. Druhý bol jednoizbový s kompletným príslušenstvom. Tretie a štvrté podlažie mali rovnakú dispozíciu. Na piatom podlaží sa nachádzala sušiareň a výstup na plochú strechu. Neskôr tam pribudla aj práčovňa.

Stavbu realizovala jedna z najznámejších českých stavebných firiem – Václav Nekvasil z Prahy, ktorá mala pobočky v celom Československu. V Prahe napríklad postavila palác Koruna na Václavskom námestí, sídla Najvyššieho súdu a Legiobanky, ale aj paláce Adria, YMCA a pivovar Bránik a tiež väznicu na Pankráci. Třinecká filiálka firmy Nekvasil postavila v Žiline už v roku 1934 podľa projektu arch. Kisfalusiho z Nových Zámkov nový štvorpodlažný dom pre Štefana Ďurčanského a jeho manželku Elenu neďaleko v Sedláčkovom sade č. 3 (bol asanovaný po výstavbe obchodného domu PRIOR).

Na Scheerov dom bola uvalená v roku 1941 dočasná správa, v roku 1945 národná správa a pôvodnému majiteľovi bol vrátený až v roku 1947. V tom čase v ňom bývalo až 9 podnájomníkov s rodinami, boli tu sídla firiem a obchodné miestnosti. V roku 1948 sa suterén domu s projekčnými kanceláriami stal dočasným sídlom novovzniknutého podniku Stavoprojekt Žilina, ktorý zakladal a stal sa i jeho prvým riaditeľom M. M. Scheer. Po odchode majiteľa domu s manželkou do Nitry v roku 1952 mu dom naďalej patril až do roku 1962, keď ho poštátnili a pridelili Mestskému národnému výboru v Žiline. Starostlivosť o dom prevzal podnik Domová správa. V obchodných častiach domu bola predajňa Chovproduktu.

Po roku 1990 bol dom reštituovaný, prvé podlažie slúži naďalej na obchodné a horné podlažia na obytné účely.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Realizácia projektu Scheerovho domu, pohľad od Sadu SNP. Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák
Obr. 2 - Pohľad na Scheerov dom od Kálova (vpravo) v roku 1971. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 3 - Scheerov dom v roku 1990. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 4 - Scheerov dom v roku 2008. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA