Dom Jozefa Krupca

Dom sestier Matky Terezy, Dolný val č. 24Jána Kalinčiaka č. 18

Územie dnešnej ulice Jána Kalinčiaka bolo do dvadsiatych rokov 20. storočia nezastavené a a celú jej pravú časť medzi Kuzmányho ulicou až po Veľkú okružnú kúpil významný podnikateľ, statkár a zememerač Ing. Rudolf Krupec. V roku 1929 sa jeho syn JUDr. Jozef Krupec, úspešný žilinský právnik, rozhodol, že si na rodičovskom pozemku postaví spolu s manželkou Alžbetou, rodenou Pappovou, vlastné rodinne sídlo. Na začiatku pozemku na rohu ulíc Kuzmányho a Jána Kalinčiaka už stálo žilinské sídlo jeho rodičov Rudolfa Krupca a matky Gizely, rodenej Heinrichovej, kde spolu vychovávali svoje deti Vladimíra Jána, Jozefa Alfréda a Sofiu Alžbetu.
Ich otec Ing. Rudolf Krupec sa narodil 10. apríla 1840 v Bystričke. Študoval v Rusku, kde získal inžiniersky diplom a pracoval na výstavbe ruských železníc. Roku 1882 sa vrátil na Slovensko, usadil sa v Žiline a patril mu veľkostatok a kaštieľ vo Višňovom. Vtedy začala jeho spolupráca s advokátom Jánom Milcom. Ako akcionári Žilinskej účastinárskej pomocnice sa aktívne podieľali v rokoch 1884 až 1886 na založení Hornouhorskej banky Tatra v Martine. Rudolf Krupec sa stal jej prvým riaditeľom. Zomrel 18. novembra 1913 v Žiline.

Syn Jozef Alfréd sa narodil ešte v kaštieli vo Višňovom 14. mája 1884, ale detstvo strávil v Žiline, kde po štúdiách pôsobil ako advokát. V roku 1919 sa stal zakladajúcim členom Matice slovenskej. JUDr. Jozef Krupec bol váženým občanom mesta, pôsobil v roku 1927 i ako druhý zástupca žilinského starostu Tomáša Ružičku. V roku 1929 požiadal o stavebné povolenie na výstavbu trojpodlažnej budovy na ulici Jána Kalinčiaka, ktorú mu Okresný úrad v Žiline povolil 10. júla 1929. Stavbu realizovala firma Hollan a Kučera vo veľmi krátkom čase a dom bol skolaudovaný 8. januára 1930. Projekt vyhotovil známy žilinský projektant Ing. Žigo Wertheimer – Vavrín. Projektoval prevažne obytné a nájomné domy, ale napríklad aj Hotel Astória na Národnej ulici.

V Krupcovskom dome oproti pôvodným plánom z 19. júna 1929 sa realizovalo odlišne druhé nadzemné podlažie podľa dodatočného projektu z 27. novembra 1929. Dom na rozsiahlej ploche 19 x 30,4 m má prvé podzemné podlažie slúžiace na obytné účely s troma jednoizbovými a jedným dvojizbovým bytom so spoločnou práčovňou. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží boli vždy štyri dvojizbové byty s príslušenstvom, v podkroví sa nachádzal jeden jednoizbový byt a povala. V roku 1938 tam bývalo 9 rodín, medzi nimi i sestra Jozefa Krupca Alžbeta, vydatá Šímová. Samotný majiteľ však býval vo vile svojho otca na Kuzmányho ulici č. 12 spolu s manželkou Alžbetou a dcérou Tatianou. Po smrti JUDr. Jozefa Krupca v roku 1947 dom na ulici Jána Kalinčiaka predali Jánovi Révajovi.

V roku 2018 prebiehala rekonštrukcia domu.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Dom Jozefa Krupca po rekonštrukcii. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2, 3 - Pohľad na Krupcov dom v roku 2009. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 4 - JUDr. Jozef Krupec v roku 1927. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 5 - Plán pozemku od Žiga Wertheimera z roku 1929. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 6 - Pohľad na Krupcov dom (vpravo) okolo roku 1960. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: A4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA