Dom Emila Holzmanna

Ulica Jána Milca č. 9

Územie Závažia (Na Závaží) ležiace v blízkosti stredu mesta a jeho hlavého námestia sa po zavedení vodovodu, kanalizácie a elektriny po roku 1910 stalo atraktívnym miestom podnikania, ale najmä bývania. V tom čase to bolo tiché prostredie s výhodnou polohou blízko železničnej stanice. Toto bolo iste jedným z motívov JUDr. Emila Holzmanna (1876 Turie – 1939 Žilina) usídliť sa práve tu. V roku 1911 sa ako 35-ročný rozhodol osamostatniť a postaviť si v meste rodinné sídlo pre seba, manželku Valériu, rodenú Kux (1884 – 1944) a deti – Pavla (1909 – 1944), Teodora (1905 – 1989) a Editu (1907 – 1972), ktorá sa neskôr vydala za dr. E. Weissbergera. Preto kúpil JUDr. Emil Holzmann od mesta Žilina pozemok slúžiaci dovtedy ako orná pôda na lokalite Na Závaží (v súčasnosti na rohu ulíc Jána Milca a Vojtecha Tvrdého), za ktorý zaplatil 14 000 korún. Stavebné povolenie na stavbu dvojpodlažného podpivničeného domu s manzardou mu bolo mestom Žilina ako stavebným úradom vydané 6. júna 1911. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané už 13. decembra 1911. Stavebné plány vypracovala v máji 1911 stavebná a projekčná firma Július Grün a syn, ktorá aj dom postavila. Táto firma bola v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia najväčšou stavebnou firmou mesta, mala vlastnú výrobu tehiel na Rajeckej ceste a postavila v Žiline okrem iného i hotel Rémi – Polom, budovu Uhorského okresného kráľovského súdu a budovu Uhorského pohraničného kapitanátu.

Podľa projektov bol v prvom podzemnom podlaží domu okrem pivníc a ústredného kúrenia i jednoizbový byt domovníka. Na prvom nadzemnom podlaží bol päťizbový byt s kompletným príslušenstvom, ako aj izba slúžky a WC. Na druhom podlaží mal JUDr. Emil Holzmann kanceláriu, bol tam aj štvorizbový byt s kompletným príslušenstvom a tiež izba slúžky s WC. Na treťom podlaží  bola manzarda, práčovňa a sušiareň. Oproti pôvodným plánom bol balkón – projektovaný v strede pravej časti domu – posunutý doľava. Po smrti JUDr. Emila Holzmanna v roku 1939 získali dom jeho deti v jednej tretine – Pavel Holzmann, Teodor Holzmann a Edita, vydatá Weisbergerová. Táto však odišla do Číny a brat Teodor do USA.
V rokoch 1941 až 1945 bola na dom uvalená dočasná správa. Do októbra 1941 tu bývali okrem syna pôvodného majiteľa Pavla Holzmanna aj Sternovci, Herzkovci a rodina krajčírky Geraldini. Od 1. októbra tu mal byt a kanceláriu známy advokát Ernest Žabkay a ordináciu MUDr. Viktor Šimko. V septembri 1944 obsadili dom nemecké a maďarské vojská a v máji 1945 sovietske vojsko, ktoré tu spôsobili najmä v byte dr. Žabkaya značné škody. Po oslobodení sa stal národným správcom príbuzný majiteľov Ľudovít Jung. Keďže jeden z dedičov Pavel Holzmann i  jeho matka Valéria zahynuli v dôsledku holokaustu, dom zdedil Teodor Holzmann, nachádzajúci sa v tom čase v USA.

Po roku 1961 sa budova stala sídlom katedry matematiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS) celoškolskej katedry marxizmu-leninizmu Vysokej školy dopravnej v Žiline. Po roku 1969 v celej budove sídlil Ústav marxizmu-leninizmu. V roku 1990 sa do budovy presťahovali bankové a neskôr poisťovacie organizácie. Dom prešiel rekonštrukciou a v súčasnosti (rok 2015) je naďalej sídlom poisťovne.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Holzmannov dom v roku 2012. Zdroj: Archív autorov
Obr. 2 - Projekt domu Emila Holzmanna. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA