Dom Alexandra Kompánka

Námestie A. Hlinku č. 3

V polovici dvadsiatych rokov minulého storočia si v priestoroch novovytvoreného Štefánikovho námestia – dnes Andreja Hlinku, začali budovať významní Žilinčania trojpodlažné domy. Patrili medzi nich i bratia MUDr. Vojtech a JUDr. Hugo Spanyolovci, JUDr. Hoffmann a iní. V roku 1924 začal stavať Ing. Alexander Kompánek spolu s manželkou Margitou, rodenou Hoffmannovou rodinný dom na pozemku, ktorý kúpili za 6 613 Kč sčasti od Spanyolovcov a sčasti od mesta. 

Projekt pre Alexandra Kompánka, v tom čase riaditeľa spoločnosti Spojené elektrárne severozápadného Slovenska, vypracoval staviteľ Ludvik Kanturek, ktorý aj stavbu realizoval v čase od 15. októbra 1924 do 7. októbra 1925. Pôvodný plán exteriéru domu počítal s pravidelným členením okien a dvoma balkónmi nad sebou, v skutočnosti sa postavil dom s jedným veľkým balkónom, šiestimi asymetricky umiestnenými oknami na prvom a druhom podlaží a troma na obývateľnom podkroví. Nerealizovali sa okná na zvýšenom suteréne, ktorý nebol obytným priestorom, ale slúžil len ako sklady a práčovňa. Prvé podlažie tvoria veľká jedáleň, hala, dve izby a kuchyňa, na druhom podlaží boli dve spálne, hosťovská izba a hala. Podkrovie malo byť pôvodne len čiastočne obytné, s izbou pre slúžku, v skutočnosti sa tam nachádzal manzardový byt.

Ing. Alexander Kompánek (1889 Čadca – 1968 Bratislava), študoval Technickú univerzitu v Budapešti, ktorú ukončil ako stavebný inžinier. Pracoval v Žiline ako mestský technický radca na stavebnom-technickom referáte mesta. V septembri 1922 založili v Žiline účastinnú spoločnosť Spojené elektrárne severozápadného Slovenska, ktorej sa stal prvým riaditeľom. Keď ho v roku 1925 vo funkcii vystriedal Ing. František Reich, Ing. Kompánek sa vrátil do služieb mesta, kde ako prednosta technického referátu výrazne prispel k jeho výstavbe a zveľadeniu infraštruktúry. Za jeho pôsobenia sa v Žiline postavili stovky domov, verejných budov a ciest, na stavbu ktorých referát dozeral a kontroloval. V roku 1942 odišiel do Bratislavy a tu pôsobil ako ministerský radca a podpredseda Najvyššieho kontrolného dvora až do odchodu do dôchodku v roku 1951. Spolu s manželkou ostali bývať až do konca života v Bratislave.

Atraktívna budova na Hlinkovom námestí ostala napriek úsiliu poštátniť ju vo vlastníctve manželov Kompánkovcov. V dome na prvom podlaží boli na základe nájomnej zmluvy v 50-tych i 60-tych rokoch dvadsiateho storočia sklady Slovenskej knihy, podnikového riaditeľstva Žilina, hore sa nachádzali nájomné byty. Avšak po smrti Alexandra Kompánka v roku 1968 dom získal národný podnik Drevoimpregna Žilina. V roku 1969 sa uskutočnila veľká rekonštrukcia domu. Na základe projektu architektov Levického a Ovseníka uskutočnil Okresný stavebný podnik Žilina prestavbu priestoru prvého podlažia, pričom pôvodné dve izby a jedáleň vytvorili spoločný predajný priestor pre vzorkovú predajňu DREVEX Drevoindustrie Žilina. Za predajňou bola kancelárska miestnosť a sklad. Na druhom podlaží a v podkroví sa vytvorili dva nové 4 izbové byty. V predajni bol vystavovaný a predávaný drevený športový tovar – lyže a sánky, ale i drobné drevárske výrobky – dvierka, pulty do kuchýň, tatranský profil, latky a iný, najmä športový sortiment. Vo dvore boli garáže a sklady, ako aj kvetinárstvo. V roku 1971 sa zaviedlo v dome plynové kúrenie.

Po roku 1990 získala dom Slovenská kreditná banka, ktorá tam sídlila. Dom kúpil súkromný majiteľ a v roku 2006 bola dokončená rekonštrukcia tohto objektu. V roku 2009 bola uskutočnená prístavba pôvodného domu najmä do dvornej časti podľa projektov Ing. arch. Vladimíra Krušinskeho v spolupráci s kolektívom architektov ONCE pre spoločnosť Realitné služby RED®. Táto spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2004 a ponúka pre obyvateľov Žiliny a okolia realitné služby súvisiace s predajom, kúpou a prenájmom nehnuteľností. Ponúkajú tiež  právne služby a služby zamerané na správu nehnuteľností.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Dom Alexandra Kompánka v roku 2012. Zdroj: Archív autorov
Obr. 2 - Pohľad na dom podľa projektu Ludvika Kanturka z roku 1924, ktorý sa nerealizoval. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 3 - Kompánkov dom – na fotografii vpravo – v roku 1949. Zdroj: Pohľadnica Juraj Nedorost
Obr. 4 - Ing. Alexander Kompánek. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 5 - Kompánkov dom v roku 1989. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA